#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pet 451

fFct« J5l^l^. ^t hBvt eQent(i(it Ui (^.rnntOemenie effcc

t)f f«6cl:natt^v^0lIU^u^flaft, vifr ftq i fortT'icUig (Størrelfe^

fom blofte »punfrcr 09 i érørrclfen of l'niaac ^inbfcr, fo*

rcfomme for Det mefle i utalliq •B^«l^^c, Dog tonnc bt

ingen j^æi^cffc, men crc ganDjTc fTaDc og af j^nrt)e eitteit

(p^røbe cUft blanDefte, mørfe, &riiunli9e eg blaoe. 5)ert

gebet/ Bvcri ']>ered)iern* vil'c flg fom ^nmptomer, f)ø»

rer til ^ierccfehreneé ^(ajTe, tfær tl( ben Unbcrart^ bvori

,^uDené 97er)3prr)flcm er ben cprtnbeligen ajficercbe 5^ee[

og ^pgbommen for bet mc(?e bibr^rcr fra et fmitfomt

éto*^, og i mnnge ^ilf*(be igjen av[cr famme; hvorfor

be epibetnijl 5er)?cnbe O^ervefebre fur bet mcfle ere flige

*Defec^calff&re eder faofalbfc ^jcffcSrc (']>fetffbre). ^iéf

fe »J>eted)i^ilfe6rc funne fcrtf omme i meget forfFjeUig C&rab

cg €r)aracteer. ^om ^ebce 6cgpnbe be alle fabviinligt

meb 5tuibe, ^vorpaa føfgeu JpebC/ fom Ø^ervefcbre T^ape

be bet (Jgne at 2((m€enfi5(e!fen frrav i ^Segpnbelfcn etr

meget ajficeret, en ubma?rfet ^elelfc af \9iatl)eb i i!em*

merne bh\)er mæifclig, 09/ at 5cfpnber(igc cg r«rbe(e5 le^

tenbe 2)rømme olerebe vcb bet forfie ^(ngrcB for!i;u^e

^Oantafiené ^rnffation, fnart tnbir^ff^nbc delirium

cg oucr[>optbet D^ervefpfrcmfté angrebne ^ifflanb, 5^?r#

for er eg enf)pcr «})ctacf)ia(fe6er (cbfagct of 5ft«nfc(ige

^ilfotlbc og altib anfeet for r«rbe(eé farlig. 9)??ninccr«

ne angaacnbe 'Pletterne ^ave vfffcf meget forfFielltge.

5De flflbre Cæger f)ave anfeet bem fer en fævbefe^ (gf^rp#

^eb i ^lobct eder rettere i ?5(oboanbct, ^vtlfen f)ibri?rte

fra faltagtig fooofebe og jlimebe, ^orboEr\?e'|e unberfa#

(lebe ;^toife i gegemct, f)oi(fe |T:i(be ubtommeé af fam/

me, men ifxebtt berfor l)a>it bfanbet ng nieb S&(pber,

2(nbre \i^a)iz anfeet bem for en i £egemet K(u avlet og paa

ipuben af\'at Cfarp&eb/ og f)at)e berfor f)olCt bem for af*

gijrenbc ^clBrebeiibe for ^ngbommen cg fxovcbct ubcn )?cn?ie(

i ^vaffelfeéfngbomraenee