#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

P*t 455

ftqt ftf tifititef^icre bem fcfo; fim XftcrcC i ^roi^foi

^(ofter/ ^i'crbcn 'Perer »ar flpgtet mtt fm ^ottt, tib'

bebe bcgqe iiivit. Øtrclifi.crne bU\>t overmanbcDe af

Q^jartrneé iHpttcrie oq 30 of &em fiaUbnaqebc. ^or en

lang ^ib »ar nu btlTe OprørcreiS Årafc fnffffft. SWeti

fiqefcm Ifqeru'^e mtb 3nJoné @»a9[)?5 09 »iCcre om flq, og man faoe filfibfl ^en«

5eé 97a»n unbfc Ufaferneveb ©ibe« af &pgqe ^jarerneé!/

og fjenbcé^Dortræt mtb ^rone oq Scepter og Ot)er(Ffiften :

/y^f^erflerin&eafftore og lille iKliSlanb/' paa ^Kpnfcr/

nc^ iRever«. i^en foage 3n>an b(e» imi&lertio gjorr mti

re 61inb for bet. btv fitebti omfring {}am, i>eD en ung fmuf

(55fma(inbeé C}n5ig()cbeC/ fem ^op^ia 5a^^be gi^jct ^am^

mebcné 'percr/ i)mé 5uncr (lebfe u5\)inc6c5 mere, »ae

\v)f\i\\at mtb at Iffgqe (Ånmbcn fil fTu ^temribé Sror^eb i

ben lille Sanb^fipe 'Preofirafcbcnéfoe. 5Der og i ben nar*

liggetibc 2anbéDpe (BemenoiDéfo i^a^bt ^eter banner to

kompagnier ivrigere af 2)nglinge af lige 2flber meb |ig,

^AMlfe falbre jTg ^sarené ^otefc^ni ( ?egcfamerater)/

Manbc l)VMlfe 'peter fflt» forrettebe en gcmcen ©olbat«

^jenefle, og ^vié ZnfBttt »nr en ung ii}?anb, bcr ftbcn

\)a\>bt ftor ^eel i fetere S^ejTutningcr cg f oretagenber^

ticmlig 05erf! le \iott, en ©enfer og fe(» et o\?erorbent#

ligt »Kenne|?e (\tt 2frt» le ^ort — ). — $^or Uf

bet lefjenbt mcb «J>eteré inberiTe ^orfen betragrebe

^opf)ia benne v^ otbaterieeg, fom allerBcbft pafTenbe ti(

f)tnbté ^enftgrer og ^n|?er at of5olbe ben fcr^^abte ^alv/

Srober fra enl^uer anben ^tot$;forretning, og mcb ^em«

nielig',5ornøieire iagttog Oun bellbfvce^elfer, fom 'pefcr^

i gorening meb ben eljTebe ©enfer og anbre ^ameratcc

Dwerlob jlg til mtb tilfpnelabenbe iHaa^ei**, gjjen f)t)oc

meget tog f;un ^eil ! fccn banntbe, fyrige le ^on t?ar til*

lige ben videbegjcrlfge ^jaré Celbigffe Satrer. ^efet

f)a\ibz enbnu før npbf UnbecDiiéning af bentafre 9?ifita

SJJoiénemitfd) ©otom , en erfaren ^iplomatifer , og

^vanté 'Timmermann, en t^b\l ^JJ^atfiematifcr og tillige

faact koralens (55runbfætninger br)bt intprcintebf af fia

Ofble ^D^o.^er, Ovorveb ben Ooet'cviiiJning ilcbfc bletj fa»

flere l)06 f)am, at fun fanb ?fanbébanneife vcb allejTag«

^unbi?a6cr 03 ^inbeté gorflfbiing veb jSortfjernelfen af

More magazines by this user
Similar magazines