#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

45o Pet

^on flff^fc fT(j fom en ^ollan^^ ^fi&étømmermanb og

flr6ei^e^t fom en faaban. /,3^9 et f)ec, ficcw han fra

3fmftcrbam ti( ^atriort^cn ^fbrtati i ^^ojlaii/ fov at f«l»

9C ipfrrcné Crb til v^or gaber 3(bam: „i bit 2In|iAté

^»ecb f?Ql \^u ce^c tnt S5røb! ?3i|l nof bd)^\}iv ^eg

iffc at ai'beibc af ^rang, nu n 3^9 orSetbcr for ret at

fffre ^øycefonct, v^cnbe tilbage tritb bc »rf)c(bte .^unblla^

bfT; ov^ bcrpaa, {y:i\Ut fFal ^Ærc mit ©:i|Te ti( mit ftbjle

3fanbebræt, oreriMr.bc ^^Ui 97ayné i^icrtber oi?, bcfric be

^f)rtrtnc/' §i-a 3fm|tcrbam 6ega\? &on fig til 5>pett

Saarbrtm ^^or ^^n fob (tg inbførc pan ?(r6eibern2é £»|ie

fom Sfi&écBmmermanb unber 97a\)n af ^pctcr i5}iic[)ae#

loff, .OQ forrettcbc be ring^fle 2(r5eibec meb. ^u[)\)cr

fjenbre f)am unber Jl^aua af 'Dcter ^naé. S^an 6e6oebé

ber et liHe S^nni , rebebc fefo fin vSeng 05 laoebe fin

^ab men ccrrefponbcrcbc tidicjc mcb fine @cncrafer 03

5}?tnif!re, looecV .^on(\ 2fii:4ufl af 'Polen ^c(lft>ttcffe og

orBdbcDe ti[ltc?e meb "ipmmcrmanbéøjcen paa 9}»-ijt 03

^iøf. ipan \)ar r)cr i fnv Uaer; berpaa gif 5an igjen ti(

3(rr.fierbam, ^vcr 5an lob 6i)age et ^rigsfliS paa 60

^moner/ fom ()on fenbte til ircftangel. 3ntPt iinbt

gi! f)arté Cpmofrffom^fb; ^an faac alt, lob fig forf!are

«it og ø»?c5e ftg felt) i meget, fel\) i j^irurgifFe Operatio«

ner. ^e ^oUanbjIe 3øberé ^egjcring at nebfvstte fig i

9tu«(anb og brioe f^anbel ber, afinflc 5an, ta ha^ n

fanbt btt raabeliqt at t\lbao^ita^^>t be unber 3n?an >H$af|u

iterottfcf) førfl ^^orbrewne:. J&an ftjarebe 35orgcmcflcc

SSSttfen/ ber førte Orbet for bem/ foalcbcé: /,^f5)tebli«

ben^eb meb ^Øberne tør 3cg ti tiijTaac bem beceé ^eci|e»

r«ng; bc ere velv anfeete for at funne 6«brage tzw l)cle

^er?^en i ipfl"^^^ og ^anbel , men 3sg fjenber mine

SH'tfTsi*/ ()^ ^'iT^ ^*'^e ^2 fommc til fort." jpané liben*

jTaSeliA^ ,^ier(ig^?b tilSøvæfenct 6ev>ag?be ^am t\{, effcc

J^ong 535ilbcimé 3"^&P^«if

More magazines by this user
Similar magazines