#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pet 4^5

eia^^ OQ, 'SinffOicr i fm nt)c etvib. S^^ov. 1703 før*

te bnn 'elo fem 'Botroé et til 9^lr>aMlun6tlI§c!l nnfom*

mrt/ mtb ^4rer labct ^clIa?iDf? €ifi6 in^ril ^Dliircn af

ten rne er

flf \D?arro)'erne 100 ^ufatcr", for f>v?r ®.>na ^^n Fem

tqjpn flffrc^cé ^am ico SHuMer, 00 t'^cr 6cpJ^n^^A!o^5e^

tUiinf, or duptamen paa bet ncpftc C?i&, ter fom til ^>*^ ^

tcrrburg i"Ful^c erbct-'^f 500 ca pn« ^fr freMc 150 5>iu

f atcr. (It enc,c!}T ©!i6 var bet førfle^ fom onfcrH cfrec

l^iint f)oUauiviTf ; bet Dtct* ^^o^raq-:f poa fnmmf iVJJao^c.

^>aa ben crobrcbc Øe Stcfiifori C^otftn « ORrcm eder

^orUnoetO fremftob af J^ot^ct en rpe ^-»^'jTpfrclfe for ^t'

teréh-ra i bfn, unber 97??n5ifoii>^ Ocfpn 6po,qebe ^rtcré .fanoner fra ^ofbcnc

vcb ^ronjlot. ?\rgtct om ben npe »Bfab Qjennemflai

fnart ^e(e Europa, og TilU^ 53fif \3ni*c nu htftitt mob

97orben,-5^>or to {lore, Hade ^fanber, ^etcc ijTe og

(larl 1 2 te trngteée efter ^^e^?(ic^6e^ené ?flur6c8r»

^Tiin €ar(6 ^tierne (Fu'be Blegne for »pfteré ^ol , 6po»

meget og bc fiiirjgc ciircDceilTe,. fc(v) ve« (Titefige, »TiJ^og^

tccé ^vftU'Qc bcevebe fi.9 ^tt^i^^ ^f" fiblle. ^ilerrig,

Jpollanb oa ^nglanb onpenfcte Tf't for at tilintetgjfirc

^>cferé '^or6tnbeifc mcb .^onA Tiimi^ af 'Po'en. '$i(

ben fib|le faabe en^oq ten enac!f?e ©cfanbt 9io6infon

fjøit Dcb ^affdet i 5n5ftrt : ,,5>et fan ^nacn i (Juropa

taa(e, og C^nrcn ff al og maa et reife i C^[Tetføen." —

f,Sp\'ab be Pinber fra (Tsaren (ffrew ben fuenfTe ro?rlbent

C ifnfijecne bøenbe til ben bri|tiie (Farf), miéunber efler

berøver ingen nf bf rcc< 3iar>oer bem; men jeg bcfvr-tirger

tcni, fcrogt i^fe i)'U|Terne; vi ^ave flaact bem, men be

^(aone lære krigen, cg vi maa enbcfig vige for OJtorng^

ben!" — .,f5ngetman(anb er ta6t, Sicffanb (iber unbet

SKniJfrneé g>be!a?gqclfer, bn vceb 3^9 altfammen; men

@f aben cvftattce let, og SBejIfebcIfen flf btt Zabtt giver et

More magazines by this user
Similar magazines