#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

Vn 473

tebe vaa ^tnbti 97flvne^a9 (2$bt 97ot). 1714) &f; ti! Or&cnétegneté ^afgfproa tog^a«

Or5enc: /,af Jltjcrfi^OeD 09 ^en9i\jcnT)eb/' 97u ucnb«

fe ?)etcr igjcn fTt 55iif pna fit SlJgcé inbttorfcé ^ilffanb,

09, Da ()flnfnoe ()\Jorfe^cé^ø^^e^nf, ter vare 6e »i^tore*

Uivegne, næjien 9an5)Te unbcrtrpffcbéé af ^em, ^vilfe

ØDeiceo9e!fcr, krigen ncbvenbigen f)av5e mcbført, ba eC

frimoDigt (Bfrift om golfrfé fibelfer 09 be ^torc^

Uretfcprbig^eber, f)\)i\ht fptaebcé 6flm i ^Ofnbernc,

ganbfTe Oaube aa6nct ©inene paa r)am : ba nebfattc

^an en CommifTion at unberfpge aUe S3eft?c?rin9er ; en

'por ^03ian9be (5m6ebémc?nb fra fflrjle iif trtbie SHang

maatte vanbre til @i6erien/ eg en (Farp Jororbning,

bec ()a\jbc tif Jpenfigt ot afvoprge aHe UnbertrpffeU

fer, cg lette Unberfaotterneé ©prber, enbte Un»

berføgelfen, «0»en 2i\)egenfFa6efé fulbfomne Opf)ct\3tU

fe forefom ^jaren bog enbnu ei raabeligt« ^et CO?en«

nc|?ftQ5, Sngermanlanb i^a^ibt libt vcb krigen, afhjalp

^an berueb, at f)an lob bringe en ^Jlan^bt veff)a\)enbc

S5ønbcr mcb bereé ^omificr fra bet 3nbre af SKiiélanb

09 nebfflftte (19 ber» ^tb ^(ogfFob be^anbfebe f^an

SHeHgionéflribig^ebernc mellem Sofolnifcrne (be ©am^

tneltroenbe) 09 be Slettroenbe; bog maatte 5on flrojfc

«n ^ofolni! meb ©øben, ba benne ftowbe villet fortje/

ne £02artprf ronen veb ben, ^orBebringcr pnbenbe, ^,;^ar5

«D^orb. ^fige ^orfalb forøgebe ^oné \lU)il til 0}2ofFau,

©9 faalebeé biet) ben SB«|lutning fttb^t fafterc f)oi i)am,

til ben Mejle @pibfe!" 3flfe, fom f)avbt 5ørt

bette, følte ftg 5fnrc»ne af ben (lore ?0?anb«

31b/ faa at felt) be gamle SBojarer, ber f)Qbfbe

tx\i)\itv ffl\)f)tb; uDilfoarligt ub6røbe: ©et ec

rift nof fanbt t^^ab han figcr (jeje prawda),

t)i ville Ipbe ^am." (éee S^akm^ 8etcn«

fetere bee (S$(o$en H* iig^

More magazines by this user
Similar magazines