#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

47^

V^^

rene 9^«rv«rctre 6(e» optegnet. Otter^fl meb ntoai$e

a^e^jifec paa bm [)øietlc 2(gtelfe 09 ^euntrina/ forlob

fean 'Porte, eftcrat ^an ^ouDe jTuttet en ^en|?fl5é»og

^anbcfétroctat mcb i^rnnferig for (19 09 »preufTen/ ^»or«

\)el ^an(5 egentlige Øicmeeb at opf)at)e foreningen meU

(em ^ranfrig 09 (Jngtanb, og Der fec (Tne 'planer paa

^zhtnhnvQ unt>er(l^)ttc^C/ et opnaaebcé, ja ^an maattc

fccrimoD Io\je at træffe fine dropper uJ) of OJicf (enburg.

(Jfter fire ?0Jaane5er f om l)an tilbage til 2{m|lcr^om 09

ben 21 Oct. 1717 til eb militoire tribunaler,

éiben 1711 f)aMbz ijami fcct ^3)?oj?au; nu gi! f)an ber#

^en for at bømme fin enefie ^øn 2(lejrei. 2>enne ulpft

felige 'prinbé ^a^be enbelig befjenbt fig ffplbig i ben af*

talte (^ammenfDærgelfe .r.ob fin gaber; 'Peter forbrebe be

gci|llige og oerbéligc ^tcenbcré 9}ommcn og

^rinbfen levcbe fun 24 ^imer eftcrat ten var aabnef.

^an jTal vcerc beb af Jelgerne af ben ^ccftige ©frcpf over

benne ^om C7be ^i\H 1718); bog paaflaae mange,

flt i)an 6(c\) bp

More magazines by this user
Similar magazines