#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

48o

pet

fle. btt 5ar opoffret fig mio? 2fr frftjlge ftg t(?rcn er at

op5ø"e at »ære ^r)vitf/' T)tn fammr 'Dctec unbcrtcg;

naa fetere Orb og 3)?agt. [Øaalebeé enb*

teé ben iTræffelige norbi(?e .^amp efter 21 ITrigéaar 09

Svuélanbé i!0?agt vor grunbet for ^ib{t* £0?eget f)avbe

ten foftet ^eter, men bog ei ubtømt alle ^an6 ^jefpe«

(ilber; ,;0g om 3^9 cnbnu (lulbe føre ^rtg t 20 3far^

fagbc l)an til ^Annicfi, 3«9 funbe btt, uben at gjørc

05jclb/' ^an f)øiribeligl)olbt greben »eb ©«nner, it^lt,

«eb en alminbelig Ttmntftit, ^»orfra fun 9)iOrbere o»:nbinger antog ^eter bette S^nift af ben op*

rigtigfle ^afnemmelig^c^ oa paa ben (lore grebéfefté

5Dag C22be Oct, 172 1), ^»ilfen og ben fran(?e Jrebége/

fanbt (Tomprebon 6i»aancbe, 6fe» ben npe ^eifervarbig«

^eb proclameret*)/ f)f>\ittt\ (Irajc etfjenbtei af ^reuffeii/

•) eter ^a^^bt §er naaet ^ufminationépunftet i |Tt

£i»fom Regent 03 fom 2}Jennc(f«/ terfor fati

More magazines by this user
Similar magazines