#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

p^t 481

J^oCanb cg ^»crri^, men af ©l^errig 09 btt tpDf?c

EHigc f«rjt 1747, nf 8ran!erid i755/ of Øpanicti

5ct vflfte f^cnflgtémflféfTgt f)cr at fremftfte bc

®rJn5moa^c^, fom l)ané ^ol! oa Oan felt) ^av^e

om 9iué(an^é Sor()o(^^ ^cté j^remtib og ^axii

goctjencilcr. ^i finte 6cgge '^Delc i en iale,

©cnatet ()olbt til 6am paa ^tin flore 5>ag og t

Q3fteré ^^toar ; i flige g)ic61iffe 6(iue Ocb tit

.^anMingei:, r)Vorfor l)ine Oi*6 bn maa anførcé:

^,)3?aje(lflft alene, ere ^ptrebe af ^Btfz

og U\)ibenf)eb paa S&cnjmmefrcné offentlige

@fuep(at)é/ af Snteti ^irfe(iftf)cben og funne

nu regneé til anbre bannebe go(fe(Tag» 5Deu

ftbfle f)crlige %ttb er ben ifjsnnt ^rugt af bijT?

SÉ>cfl:rff6elfer. ^i mangle Orb Hl vor ^af , og

vor ^riié er ^onard^en ei 6e(^age(ig» g)?en foir

et ^i ei (Tulle foref omme foragtelige, htbt\>i, i

ttt f)ele rué|if?e Siigeé og bete famtlige Unber«

faatteré 97a\)n, at ot, fom et ^egn paa 00c (iv»

f jenbtlig^eb for ^aa (lore ^elgjerninger, moae

^æbre bem meb be hitler, ter ere bem ^aa \yav»

bige." ©enateté tre ©ange gjentagne UhraaB :

fLev9 petec t>en ftcxe, Ketfet: ot?er alle 7^U8«

fet, 5£Bt5vcnelant>etø ^aOcr, tjQc £Bfenct tir

et a(mtnbeligt 3ii6elraa5/ Ovori 3Ku|tf og .^a*

nonerneé forben tonebe Ipbcligt. 3)en l)sit

^æbrebe taffebe nu pne Unberfaatter for be^*

reé 3ver og bereé ^rfjenbtlig^eb. ,,(5ut> bat

udrettet t)et (faalebeé enbte ^etcr fit etat:

paa ^antélerené^ale), ©ub 5ar ubrcttet bit;

og ben jFjønnefte ^af vi funne bringe ^am, ec

rebelig iBenpttelfe af bn @obe, ^an (Fjenfcbe oé^

^i^aoe^reb; for at 6c^o(be bef> maa oi Blive

ruflebe og ei ^enfpnfe fil S3fiJ^agtigf)eb og SKoe,

for at bet grflrjFe ^onarc^^ieé @fje6ne ci fial

More magazines by this user
Similar magazines