#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

Pet 485

flnt)i|!e §fln ^ijrcépfabfcn »c5 j^ffTen/ cg fob ben berpoa

gjemmc i S«(^t'invien fom ©tatevedqiiif, @aale5eé

6(c\) 03 bet lille 'ir«f)uué, joni ban fpi* ai '^at jTbf«

^aube 6e6oetpaa Sjufl-^ant, \J8b bec farfJe 21nlcrg til

^oné S?cix);j/'St»3b/ omqt>;ct mcb en Ojiuur. ^e9)(fn«

Deemæifec paa cirar.bffløé ^^>irffcnihcb , ^ctec efte^lo^

i bc ro flbfle 2far af f\t {)aber^fiilCe i'iv rar Hat: S»bret»

ningcr til at forebnooc al ^f abe vcb be Oveifvømmclfer,

fom *pcteré6urg cm (E-freraoret ofte var utfat for, 'i^oit#

fcptteifen of J?abonaccnalfr., b^ié ^ulbfurclfe bon «i t?«(«

bc opleve, 0:11 fore; for l'ovcommi^jTonenø ^'rbetber. Op«

rettclfeu af er ^ib€n(?o6eré llfattmit (viC'tifrelfeéacten

var at ifte ^ebr. 1725) til ut ginnbfffftc og ubbrcb*.

fanb ^ib€n(?a5i:liC)f)?b blanbt [Tt y^olc , ^vori ^eibnifjeé

»ife iHaab i:}a'obi flor 2^eel, bernccft b«n fortfattc ftrenge*

(le Unbccføgelfe cg ^ffiraifelfe af opbagebc ©tatéforbrp«

telfcr, ©riftelfen af ^flc;anber'D?civ|?pocbencn , ^anl

Snbretninger til ^unfevcffenetø gorbcbring/ veb ^vil«

fenSeilig^cb kapucinerne^ bcr ^avbe paabraget fig ^ei»

ferene ^j^ié^ag, forvifleé af SHuélanb, og en nue j?an*

tclétcactat mob »Bverrig. Sniiblfrrib forlovcbc ^.,n fin

flffebe ©atter "iinna meb J>£rtugcn af .^oifrecn (24bc

97ov. 1724), efterat 5an alerebe tibligcre/ (i8b«93iai

famme ^ar) i gBfed'cn af fin tJrfjenbiligiSeb for tro«

SKaab og af ifgtclfe for fin (55cmQlii:be ^atf)arina6 flare

gorflanb, f)a\)bt laber ^enbs frone i €atf)ebral!ir!cn' i

?D^o|?au- "i^aafFee var btt 5ané Jpenfigf/ at ^un tidige*

«ieb ^nna fFuIbe b?[)er|?e SHurlanb efter 5am. ^aii'

lob ogfaa givt ben ulpffelige lUiXité vBøn en Opbra«

$e(fe fom paljebe fig for £)Uiélanbé tiifommenbe ^eifer*

58eb f)iin ^roningé()øitibeligf)eb faac ^i>etec flbjle Qnanc^

fin ^øbeftab ?C^off au, h^ilhn f)an forlob for at cnbe fine

S>age i ^eter^burg* 2{lcrebe længe følte l)an fine ^rcff*

terå 2(fragelfe cg benne ^ølelfC/ fcrenet mcb bc ^mcr*

ter, f)an teb fra 1723 af en v^Dvjboni (*grrangurie)/

fom veb 5ané ^orfømmelfe var bleven onbartet, fatte

f}am i et mørft Sune, ber berøvebe t)am ^ané fTjø!u;efle

©lofber. ^aa bette onbe £uncé iJtcgning, ber tit brøb

frpflwlist wb , maa man vel ogfaa jTrive §an« (Ibflc

More magazines by this user
Similar magazines