#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

485

pet

©trnffe^antfing, (Tat^arinaé*) før(!e .^ommerfierre ce 2fr6eiDcr ve6 @ait»«rferne» og var , ba

^qn igjen befontt fig \je5 'Petcrébuvg, i S&fgrc6 mcb ot

l)egi\)c ftg over gac^fa til @pfler6ccf for at fiefec btt btv

anfagbe^crnyorrf og @eværfa&tif, ba t)an vcb 2Qd)ta i

©fumringen ^aat en ^aab mtb ^ofbater og ^tatvot

fer (Iranbc paa en ®runb. 2)a en ubfenbt Sc^aluppe e{

t)ar iftanb til at faaz 5&aaben iBé, tob ^an fig feb brin«

ge ber^en/ og, ba ^afié gartBi ci funbe femme nofr nof^

fprang ^on , ubcn cit tctnft paa ftn ^^pqbom , fulb af

lltaalmobigr)eb i ^anbet, vabebetil SSaaben og ^jolj)

til at faac b?n løé og rebbe ^?ennc(Tcne. 2)og tjenbte

^an nu (Irar tilbage til Q>cteréburg. /,^tn }ffltinnid)i

2(rbeibere (»eb Saboga^'^analen)/ fagbe ^an til ^cifer«

ir\btn, ^ave curcret mig ; 3«g ^aaber enbnu at op[e\)c, at

Seg inbfliber mig meb [)am i ^eteréburg og, at m flige

i fianb i !D^o|Fau i ©T^olomfiné ^ave. ,,^or at be»

virfe bztte maatte nu 25000 ?D2anb uophørligt orbei^

bt; men »Petrr naaebe ei f!t Øiemeb: gorfjelelfen,

fom ^an^avbe paabragec ftg tjeb fiact^a, gjorbe ^an^

^ilflanb fnart farlig, men f)ané (lofrfe Hanb fpntcé at

ville betvinge @merte og 5)øb» illcber» Sjette var f)ané fibf!e Jore«

ta^enbe* JJané ^ilflanb forvarrcbeé ftebfe mere; c«

•) ^lan fammenltgne 3frt. Catharina ifle. ?0?c5

§iflori|B ^ié[)eb fan man albeleé iffe paa^aae

btn uanjtænbige ^ottrolig^eb/ ^vori ?0?oné ifai

6ave levet meb .fteiferinben (^ee ^alcmé ©efcj«

?)etecd bii (§JroJ«n HI 103^05).

More magazines by this user
Similar magazines