#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

P«t 489

Pctev jMe, ^eifet af S^uefanb. S>ett tonta«

nomffe ^17?ant)f f?ammc uDC^be rve& »pftcr aben. ^tit

ferinbc (Jlifa^nl) (fee benne ^rf,), en Safter af ^etec

fccn jlorc oq (2^n(^arina^ iiC)næ\?nte , i ^Bfge fin gaberé

5^ronf5[c;erOrC>en/ (in @of!cr|øn €nrl »pctcr U'rirf) af

^olflfcn'^ortori); tii ©lorfpvflc cg ^(;ronføl§cr i $Hué^

ianb (tSbe 3^ov. 1742). ^.ctcr »ar en ^un af ^cr«

tu^ (lad Jiebcrif af J^oltleen og (5(ifa6ct^é ^øft^r 2fn«

na »Petromna. (i?{ifa6et^ forlowebe ()nm rtlli'^e me5

^rin&fefie aop§ia 3fugu|la af 7(nf)alt Sci^lT, meb T)tent

^an og form«(ebe |lg ben i|lc éept. 17455 alcrebc

1742 »ar Oan gaaet o^er tit ben græ|ic ^trfc og ^cri 6le\)

^an efterfulgt af jln ?5rub C9be ^wli 1744).' f^n^ anto^

é^aunti ^at^arina HUxktvna. SDa ^Ii|*a6er^ bzbt (5te

3an» i762)6efteeg f)an, unbcr97avMiet operer 3&ie, fin op^

^øicbe S3eb|lefaberé ^T^rone, bog !un for at 6cftbbe beit

t fer ^O^aanebcr. »Petcré farile (Sf ribt v>ar fulbfommert

gorfoning meb gre&erif 2ben af »preufTen/ ^vem ijfi«

fa6et[) i forening ineb Jranferig og S|lcrrtg Oa\)be Be«

frigct mtb ftot ^ftertrpf. 5Denne ^rig ^a\ibt (cenge

fmertct ^eter, ber »ar en ivrig SSeunbrer og ^en af

6'en flore ^reberif. @cafnart ^an f)ay>hi 6efleget ^f)Tot

nen lob f)an becfor ^Hrmeen falbe ril6agc og jTuttebe ^teb

ogjorbunb meb 5?ongen af '13reufrcn ; T^an tifbagefalb^

te ogfoa 9}?iniflrene £eflocq og iSJiånntd), fora unbetr

^(ifa6et5 t)are forvi|te tif @i6erien. 37u fpnteé bet

^am %it> at ubføre jTn (»ngenftrebe 2)nb(ingéibfe at 6c»

rø»e 5t)anmarf ben ^ané gaber fratagne S)ee( af ^å)Ui*

tt)ig 09 ^e»ne faa mange ^ané ^uué tilføiebe gornær«

mclfer paa bette SHige. HUvtbt »ar ben i Q)om«

mern jlaaenbe ruéftjTe 2(rmec ri)ffet inb i 50?ef (cn6urg/

oferebe »are be 5)on|?e i ^cetb mtb, unber Tfnførfet af

More magazines by this user
Similar magazines