#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

492

P«t

af 5et florc^ortJ, 05 erc for 6et mefie Bpggebe af ©teen

paa ^troncné 93e!o|lnin9 09 ubleiebe; et 45tevibne

fammcnllgncr bem mc5 Q^alaié ropal i 'Parié. 3 bcti

peteréburfljTc 2>eel Uggec ^(eftningett/ fom •petec bzt\

flore onlagbe 1703 09 fom fulbføcteé 1740; men,

ta btn nu ligger omtrent mibt i (^taben tjener ben beet$

til famme^ ©(anbé, bcelé til et (Icfert 5?«ngfeL gjjibt i

i^ailningen jlaaer @t. feteres? og ^auléfirfen , ^voii

man finber *Peter ifteé og ^ciferinberne (^Qt^tina i(le,

TlnnaS og élifaBctf^S (53ra\3minber. S^ag veb ^cterben

floreé Siigfifre ere abflillige ^nger opfllllsbc, fom benne

^eifcr fel\) ^ar ubff aaret*). 3 ^«» tt>a^^» ' oftiomjTe

$Decl finber bet feiferlige ^ibenjfaBer« 2(fabemie , be

^øiefeifcrltge kollegier, £anb^ og øøcabetTfcobf mierne,

S^ørfen h» ^e feiferlige ^unft» og 97atura(iffam*

Unger cre meget 6eti;belige, og bet er veb et ubtri;!fe(igt

JDecrct forbubet (Jnftoer af 0?>fpnémopnbenc veb btm,

at mobtage nogen ©a\3e. ^ibenjTaBcrneé 2(fabemic,

^»iéaarlige 3nbtcegter ubgjøre 70 til goooo i)vubler»

er blevet meget opmuntret faavclfom ^unlleincé 2lta<

bemie; meb bette er en 2arcanjlalt forendt for 300 un^

ge 9j?enn?fFer; bet ^ar en meget fmuf S^pgni^ig 03

60000 SHu&ler aarlig Snbtogr. Jt)er giweå ot)ecf)o\)e*

tet mange almeennvttige3«^i^«fningfr i ^eterlburg og

Catr^arinn 2ben6 fortjener 3^o\)net af benne @tab* an»

fcen '^faberinbe. ^etcréburg, fom ligger unber 59®

56', 20" 9^. 55»/ f)ar7ooo ^ufe og omtrent 280000

3nb6., r)\3oraf en (ior 2)cel ere ^t)bjfe. (Staben 5ac_

71 ^irfer for ^roeébefjenbcre of flere SHeligioner* 5De

^er vctrenbe §abcif fer ere enbnu ei bragbe foawibt, fom

be twnne bringe«, 5)en for ^remmebe p^erlt følelige

f8interfulbev4recf;erfafb\)anli9fem SKaaneber, fra 9^c^

*) ^aa ^peteréBurgøen finbeé ogfaa ben før|!e S5o«

Hg/ fem ^eter lob bpgge for |ig 1705 : beter

et lille Stca^uué^ fom man for at vebfige^olbe

^ar omgivet meb en SUiuur. 03 beborffet me^

et ^a^«

More magazines by this user
Similar magazines