#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

494 P«*

ncn^ 6frBm» ^e& gorfflmfinoen af 25 ^Kuni 1789 er*

ffffrcbe ^flii fici imob &cn af .^oni^en forføatc ^DJa^tubø*

tclfc oq opforbrebc «rrfam(inqcn til at {)o\bt faft paa 5en5

fXJi'(te S^eflutninger* 5)erpaa ^enqa\J ^art (tg qanb»

f?e til bet Drleanf?c 'Partic, 09 6(e\J i Octo6er tJ}?eb(em af

bet førf^e !8i!6«r{)eb6ubf!ub» ^ané rcpuSfifanffe ^ver

b,(c\) ftcbfc mere flormenbc. Spån 6c|lree5 fine (OJobftan*

tere« CD^ecninger mtb et ^fagé Diaferie, 09 6fe» tit naac

^an »ar fommcn paa 'Jaferjlolen, een af be fiO^e i @a<

len. 3 3(arct 1791 fo Banbt ^an fi9 nieb^onborcet,

©iiabet oa iSrijToc og f!emte faa ivrigt for ben jTblieé iRc/

pubfif ^^pflcm, at 5an enbog paatog ftg en ^enbelfe tit

(Jnqlanb, for at oyerfofgge meb nog(c 6ritti(Fe SKevolutt^

cnémænb/ ^»orlcbee beøfie 8anbcé patrioter 6ebfl funbc

ubføre bereé 'Pfaner* €fter Sbaittx) 6fet) ^an vafot tit

tO^aire af cf opførte ^onjig ei met)

feen H[6ørlige 2fgtelfe og ^faanfel mob ben ulpffelige

fO^onarc^, livilfenbe to anbre ^ommilfairer SSarnave 03

Jatouc i ^aubourg iagttoge* Spån bfrv be heftige 3a»

(obineretroe. ba flere af ^ané fenner forlobe benne ^lu6»

S?ii 6lev 5ané gor^ofb fom ^aivt imob i^ongen (lebflc

lovflribigere. ^an forlebebe^ijbelen til grove ^ornar*

tnelfer mob ben f ongelige ^fnfeelfe, eller tittob i bet minb«

fle Ucrbcnerne, ja ^ané SJefjettbtgiørelfe foranlebigebe^

fom man ei uben ©runb gav ^atn @ft)lb for, Opflanbeit

t ^orltoeberne @t. Hntoint og @t. \D»arccau ben lo^unl«.

5Dcn ©amtafe, J?ongen beéangaaenbe ha^^bt meb f)am,

lob ^an tn)!fe for at opf^ibfc Sjolfer, Separtementébe^

flprelfen for ^arié offatte ^am 5erfor 6tt 3uf?paaert

fort iib fra 5flo^ (5m6ebe fom ^lOJaire. ^en S^ational«

forfamlingen op^ævebc benne af kongen antogne 33(|Tut»

«tn9 alerebe Hn 13 3«IJ/ eftcrat 9>(tion/ unt>er(løctcc af

More magazines by this user
Similar magazines