#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

495

V^t

tittiac for Sané i)tet at oppeKcre tif ^o(fet , f^yiiftt fi&eii

Blc\) laqt f)am til ?^cr6rp&dfc. Jpané ^cr!fom^c6 ttfte

jTq fntrt t^crprta i bet ben 25be £[j?arté 1793 opretrcbe

IGctfærb«:^ 09 ;\orf\3aré» Ub(?ub, 6lanbt ^vié 25 ®Je6*

lemmer 5an var ttlli(jemeb i^icpeé/ iTimBaccreé, SH©«

6eepierre 2c, ^er 6(f» Oané ;^amp meb Sl'^Beépi'crre,

forncmmcfigt efter ben lobe 2(pcil en ^amp paa £itt oi^

5Døb. J?an )ji'be føre ben ofgjøcenbe Øtemme i QLom«

tnisflonen o§ formifbe (Bfræ!fi)flemf^ ?0?en SHo&eé*

pierre o(^ 5>anton feirebe. S^c benwttebe ^enerol iD^iac^

ginjT^é (Jrf (cprinqer , ber angå« ^])etion fom "^OJebcibec

t 5>umourie,^'é »pfaner, tif at nebfcette en Unbcrrøqelfeé*

tommiéfton o\?cr ^am* ^^lan becrererebe berpaa "Knf

fla^tn imob f)a\n ben sben ^nni og ben 28be 3ul» '795

6leo ^?tion, for fort flben enbnu 'Parifec f Sfolferé 2(f*

$ub, erf (æret for 8anréforrcebcr tiUigcmcb 5&ujot, 5cn#

juinaié og i4anbre, ber (igefom f)an [)a\?be unbbraget

pg @enbarmern?é Opftgt, SDog førft ben 3bie Oct.

ubflebebe ^onventet^eftelfeéorbremob 6am og 52'X5€pu»

terebe, J?an vanfcbe paa (In ^(ugt Ccenge omfring i

Jbrefugne 09 \jeb S5rebberne af ©ironbe. ^nbeligt fanbt

man ^am og S^-usotiSw^i ^794 ^^t>e of funger eUcr

mprbfbe og ^alV'fortærebe af év)r i

More magazines by this user
Similar magazines