#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

458

pet

»nr meaet Bunbcn \?eb &i|Te, fuiqtt 6an ftn ^entu« , bee

^re\) barn tif et frit 8t9 , 6\)i[fct r)an aanbjTe opoffrebe

53it)enffa6crnc; Doq ci 6(ot for at ftubere for |lq feltj^

mett/ t)c6 Ort) og^oab fcoftigt at mebDirfe tif Oplpé«

nin^cn, vrfcriU f)an felt? var bleven oplpft veb Ol^fl^ené

aonfttiqc ©frifter, uc^ fato, Cicero, Øencca o(i 2(u«

Sudinul. (BItg en ?5irfctt gjo^^e ^on til (it £i\)é Opga*

\>j.. og Q{\)orlt^^ j^;i6 vnr f)ané ^aQvætf, ifær i Oané fenM

re ^ar, 5q ^gh? jTammenbc ^jcrlig^eb ril Caura, ^\)or#

©m fibcn ffal talcé , var affj^let* J^ané Op5ol^6(lc^

var meget afvc^fenbc i 2iviQnon/ ێHi^i, ^arma, @e(^

va piana, »IfJantua, iSJatfanb, *PaDua, ^crono, ^en€»

tiq, Siom, ^auclufe og £interno , et Sanbqobd vet)

!D^ailanb. Jl)céu5en gforbc ^fln mange SKcifer C^an hav^

tt felv ^quipagf/ i Sølge 5«n6 ^eflamcnte) i fine tiMigere

2(ot af ^tbc6c9ierli9()eb o^i for nt fornøic fig, fencre i of*

fcntlige gorretninger. 1333 6er«ifle ^an fom 2)nglin5

SK^irtcgnene , og btfø^H fran(?C/ flonberlTe og r^bfle

©taber. »Dtan Icefer ^aui tntcrefTflnte iHcifc6e|?rive(^

fe, ifopr fra ^zln , i §an« vcnffabclige Sbceve (tit

305. ^olonna i'3 fammenf. 3)?orgen6fatt 181I/

102). 5>erpaa reifle J)an omfring i .Spanien 03

beføgtc ^nglanb. S^ané fencre S^eifer vare Jor#

retningéreifer og ©enbclfer i Statsforretninger , tiC

S^eapel/ ^enebig/ ^fvignon (t

More magazines by this user
Similar magazines