#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

$0%

pet

pnbtttbt tiCii^e i\>\:i^U i^un t |Tn Tiibetbom ^ttttbi f^art,

at l)a\\ ff ammebe (Tg ve6 ftt Un^boméfuccrmerie, 09 ot

f;an BnfFebc, enten flet iffe at i)ot)c flrevet (Ine iDigte

fom t?{|l nof 6e5aget)e iligcfinbcbe, ellcc bog ^ave (Trcoet

i)cm 6ebre. 55oq ba&lcbe 5an ei jtn ^jerlig^eb, men

f UD bene alt for flere S^tUi^^tb. 25en mcfle egne Op*

Ip^ing om Oané »Soærmcrie finber m^n netop i be af

§ané ^frifter^ btv erc minb|l bcfjenbte, i ^an« latinjfe

S&rcoc, i ^ané 3(f5anb(ing, fom f;an ^ar fa(bt : niin

^pemmelig'ocb eder om bet 3orbij?eé iHingeo9telfeCetpf)i»

lofop^ij? ^l}?clter|lt>f!c, t 5>taIog) 09 i f^ané Sigt: S>ø«

fcené ^riump^. 3 f)inc unb|Ti)(ber §an fin £tben|?a5

itub £ouraé &imme(|?e ?^ortrc?ffelig§eb, ^ané ^jerllg^cbé

SHecn^cb cg fommeé ^irfninger til ()ané i^inbé ^orab»

ling. S btttt btgter ^an, at ben

Saura vifer tig for f)tim og venfFa6cIigt

aferebe foreiMgebe

ræffer ^am S^aan*

t)en til f)ané ^enrpffelfe. (Jnbeligt tiljtaaer 5un : mit

jpjerte rar alorig abffilbt fra big; og fortceircr ^oorlebeé

^unre^^il6age5olbenf)eb f)at tempereret ^ansSlamme/fcc

at rebbe begges ^te, men og formtibet \)&né @mcrre »eO

t>enlig S^eiTuelfe (famenL Nonetten Dolci durezze

eplacide ripulse). — 93i glæbe og enbnu, efter et ^aht

2iartufcnb over benne^jcrlig^eb, tf)i ben er ^ilben til ^inc

fccunbrebe 3 ic øonetter, ^anjoner og^efriner, ber aanbc

en fprig ^5antajTc, en gl£)benbe ^jcrlig^eb, en inberlig

$m^eb og ben fBbe(te ^ecmob, oanbeliggj^re alt, fmpf«

febe y^tb ben Dnbigfle gremflilling og bet rcnefle ^prog^

fuft>t af fBb ^clflang og fom ingcnltmbe fpneé forcflbet

!)oé r)om* ^--Ji er cKe erotijPc ©tgtereé i:0?e|ter* ?8el

funbe man reb {)ani 5)igte babt

More magazines by this user
Similar magazines