#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pet 503

fte i?rcmf!rtlin$ec af attegorifFc ^^offener, 5^iffe o^faa erc

fFrevne paa itaUenff. 3 Oi^arcrttcffcc fan man »ilt nof

ci qanftjie lære at fjcnbc ^cn clflocerbigc ^^igtcré €)f jøn^

^cber. ^2>og ^iucé bcc nie(lcr(i9pO\?e monge utpbeligc ©teber, men o^faa {)aMt

funbct en uaiminbclig ^Kotngbc 5?ortolfere f. ^jc (Mefual*

^o, ^a|Ielt)Gtro/ ^elutcllo, ^affoni 2c. ere ubgiDnc 6cn«

»eb 200 vrange. 2)e 6cb(tc og npejle Uboa\)fr ubfom i

^arié 1760, Q^cncbig 1785/ og a^ gcrnc.x) 5ena

2 806. jpané laiinjlc ^arfcc er« ttpftc i S&afel 1496 og

1 5«! CA ellcri? ofte cnfeke. — fiigefaa ffjønuc Wrugteo

fomvi (Tplbe ^ané^jerlig^e^ f^wlbe vi eg i)ané ^enjlFaB;

tf)i 5€tt€ fTi;fbe vi bc mangc^rcve,. vi enbnu (æfc af Garn/ 09

|vilfe foruben bereS eienbommelige^nttrefTe ogfaa r)ave f)i'

florifl QSarbie og bf rfor alle forrjcnte at trwf fcé. 'petratca

var virfetig overorbentltg i |tt 55en|f ab fom i fin ^jerlig«

^eb. Sjette bevibncu ^ané ^ttcingec om ^enjTab f. ^jr.

,,^ette ^ncftc trøfler mig efter mit ^ab (efter 5an« Q3en

granciffué'é 2)øb), at vi be^gc, i ^oebbeftrib meb ^iii«

onben, mangfofbigt f)ave foclotngct r}iin forte %ib ve5

^jerlig^eb, at vi i ben forte ^ib f)ave ubviftet alt r)Vab

i)er var føbt og ^eUigt i ^enffab^ faa «t vor ©(abe vef

funbe varet længere, men vift nof intet ^en|]Fa6 være

oprigtigere, ingen §ortroligr)eb inberligere." — jpvié

^iin fBlclfefulbe ^jerlig^cb og bette troc ^enjlab gjørc

oé benne ftore !Kanb intereffant fom ^Dienncfle, foa

maae ^ienb|!a6cttil t^ané Sieli^isfitet cnbnu forøge ben'

m 2rgtelfe. ^n var virfeligt en from SKanb, en

58enafbe hellige @frifter Cr)Vi5 ^ærbie ^an bog førjt

ret erf jenbte i fin mobnere 2(Ibcr) og nf ben offentlige

©ubébprfelfc; en £0?anb af famvittig^ebéfulb ^anbel.

fJSlan feer bette af ^oné @f rifter f. (jf. af §ané Zefa*

mente, ^ané fjerte ærebe og ^mab ^ané ^ibéalber an/

faae for ^cKigt. S)crfor faftebe f)an famvittig^ebé«

fulbt, teflamenterebe en S)eel af fin gormue til ^ir*

ferne/ ^ofbrebe meget be hellige, ifær ben ^dlm ^omt

frue, (til ftvem 5an ogfaa ^ar bigtet en flfjøn Q^anjone^

fulb of ^bmyg&eb og 3fnbagt, 03 af ^vem 6an feefab tt

More magazines by this user
Similar magazines