#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pet 505

factcr fin^e« paa tt ^ttb ^PPP^crc tnb paa tt anbtt,

mtnbtv giDcé faa ^qnc paa Sor&enéOyerflabf , 5»oc

ttv flet inccn (f u(bc finfteé. ^an i)at fuwbet 'pefrcfor«

ttrpaa meget &øie S&jetge/ f. er ^at)fla»

ben, fnaDelfcm i 3ort»ené bt)6e ^Ifgrun^ f. (Jjr. ^ftrpf

ttf €b unberjocbijl 3'^ nic5

tjor Sorb 6e\Jic!et iKevolution»

Petrotiiue ('Jitué ^Petroniué ^rBiter), een for

f?n C6rcDcnitet 6ertjgtet romerff @fri6ent, »ar fubti

^arfeifle 09 (evebc paa 9^eroé %ib og »eb 5ané ^of,

€n ^iblang vor ^an Jteiferené ^nblin^ og blev fornem«

metigt brugtaf øam ti( at orbne f)oné pppige ^efle og

$p(lig()eber. «Ken ofjfaa ()an faibt, fom faa mnngc

Tinbvt, fom et Offer for ^prannené miétcenfelige (^cu#

fom^eb, og paa benneé SSefaling moaetc Oan give fig feb

JDiJben. ^vo beronfeer bet for en ^orbeel at l«re ac

f jcnbe ben iibi fftormtti nbfvofvenbe @aber og ^orb«r»

vt\\t, fy^n fan vift nof er^olbe benne ^unbjTab af ^e«

troniué, fom fe(v ^avbe ben bebfle £eilig[>eb berttf. ^i

^ave enbnu af 5am ^rubflpffer af et €!rift, faldet Qat

tyxUon, ^vori f)an f^ilbrer fine ^fjcnbig^eber i »proi

fa og ^er6. 2)etre ©frift ^ar vifl nof altfaa nogen

^ærbie for ^ofberneé ^iflorte, men btt moa ogf

More magazines by this user
Similar magazines