#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

508 Pf*

rtiflff^tiqc^cnner, 5i&ri>g meget tU ftnnéSpffe. ^ejdi^éfne^

(le Øpffelfcettelfe warpoctiffe eet t

étar&an(iggen6ecne. 2)a5ubvig i65c befleeg t^vontn,

tog »pejap ftg ben ^ri^eb, t en ©ftiuelfe at give itongcrt

SKaab angaaenbe iffgifterne og ØJ^iOtecne til at lette

f^olfefé ^^^rber. 5ubt)ig fvarebe ^am Iffe, men l^ejap

^olbt ei op, og (?reD Jtongen til, at ^an \>av foruroliget

over ^ané ^aiié^eb. 2>en gobmobige SRonarc^ fva*

rebe ^am nu, og ber Begpnbte en SBre\3Pcjcling , btv hit

brog tit at ftprtc 2{66cb ^errap og anfatte 'pejap. ^en^

nc er^otbt nu 2fbgang f)oi ^Diaurcpaé og Martine og 6U\)

tagen ti( diaab^ af 6egge» 0>)faa 9^crfcr forenebe fi^

tneb f)am og tcaabc paa \U?aurepaé'é og Pejap'é ^n6efa«

Ung fnart i ^urgoté ^ub, ^ejnp f)aMbz mcbbeelt.f^ongett

Unberwiiéning i ^actifen, hvorfor ^an 6(e\) ubnæwnt tit

Ooecopfpnémanb over ^i;(lcrne nieb en ©age af 60,000

Jittceé, ^an 6egatt figflrajc ti( ^øplabfene og vtjl« mc^

gen ^ir5|"omf)cb, men tillige foranlebigebe f^ané ftoite,

forbringéfulbe Opførfel faa aloorlige ^fasicr, at .^ongeit

fanbt fig 6et)«get til at for\)ife ^am til [)ané ©obfer,

t}\)Ot f)an fort btvpaa 1777 bi^bt af dummer. 'Pc,^ap§

^oefler ere i ©craté 3)Janeer» .^ané 2)tgt Zélis au

bain (føcfl i fire/ fenerc i fijc øange) er af bet eroriflpe

©lagl og behager veb 5}J1^e og Cct&eb. 3}lange anbce

«f ^anS ^igte ere abfpcebte i SJKufenatmanac^erne. ^or^

uben 5an« poetij?e^«rfer, f)Dorti( ^ørcLessoirées Helvétiennes,

Alsaciennes et Franc, comtoises;

les soirées Provencales; la Rosiere de Salency

(be to fibfle utrpfte) jc, ^oc ^an ubgiwct : Les Campagnes

de Maillebois en 1745 ^* I74^» 3 ^^^'

4* og et ?5inb J^orter, r)\jilfet tQofrf man fattter nogeti

^riié paa, uagtet bets ^ei(. ^ané poetijTe og mocalfit

éfriftfc ere ubfomn« i to @maa6inb 1792.

pfal$» ©ette S^avn førte forbum to fra ^inan^

ben abff ilbte pro\)tnbfer i ^Ji^bfflanb/ ^worafman falb»

te ben ene Øvvepfal^ og ben anben tXet^tepfals. Øvre^

pfa(j\>ar 6egr«nbf?t af ?&at)reut^. fdtbmtn, SJcMburg*

Sl^av^rn o^ &et ni^rn5ergf?e ^ijlria og inbe^olbt 13^

More magazines by this user
Similar magazines