#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

5X4 W^

ISfergtJfltrféafabemiet i S^eic^efébo^f. TiUvtbt font'

Streng tegncbc bnn uben \)it>erc 2(nviiéni«(| ^cfle , cg

»afte bertteb faa megen Opmarf fom[)eb/ nt ^an 6lc\) an»

fat fom 3Ko{ec veb ^orce(ainfa6riffen af iKinijleren voit

SBei^. 2>ctte ©(agé ?lc6eibc be^agebe r)im bog faa

libet, at han efter nogfe Tiavé f or(B6 venbte tilbage tit

(ine ^or«(bce. C3Jen, ba '»Kalerafabrmiet i ^ftffcl aab/

itebeé 1777a »onbrebe f)an, bengangen ?0ianbpao3a

2far/ ber^en fom SDifcipel, wf^olbt t>e5 Ubjlilltngen 1778

ben før(!e ^riié og blev veb ben næfle optagen [om ?0?eb»

lem. 3 ben berteotcenbe ©allccieinrpecrBc ^ifd)bein ^av*

tt §an funbet en ^en og i f)ané @øt^cr en ^ehinbe, fom

ban crgtebe 1784. S^an nebfotte (tg nu i Jcanf furt 09

(evcbe bcr i almittbeltg 2fgte(fe, mer han bøbe alerebe

1789 af en ^rvflipgbom, fom han tiMigere f^oube paaf

traget (Ig fom ^jergmonb. fpforc vor en 5)?anb af

Statur og (éanb^eb^ menneffefjerlig, tjcnilfarbia, me»

$et fBlelfefuIb cg ubBielig retjFaffen* ^ané 9£>illcber

6«re ^rofget af hatii ^r)aractecr^ (Banb^b og (l^jøn 9la^

fur» S^an er ben tpblle SBounjermonné, ubmotrfet fom

JDprmaler og if«r uovertruffen i ^remfliUingen af .^e*

(len. ^ané @t\)!fcr, fom bon gav en let @runb , og

fcecpaa (Ira^ ubførte , ere malebe mcb varm pnbig ^0*

lorit og meb fraftig ^enfeL ^jr!elig^eben var allcvcg*

ne hane 3}iønfler ; ^an gav ©jenflanbene fom 6an faae

ttm, ei fom f)an fanbt bem 6c6anbUbe af anbre £02eflre.

SSfiib pberfle Wib og SKeen^eb fulbenbte f)an fine jjaanb«

tegninger, ubførte bem gferne meb couleurt %u{f , og

bavbe QanbflPe fluberet ben ^unfl, at betegne foabanne

S&labe ir?b en pnbig$;olorit. 3 Ubførelfen gi! han t\{

fcet minbfle ^etaif^ ^vorveb Oan bog ei glcmtf 35føb#

htb og ^arrae. 2(f ^am ere be mcflcrltge ^labe i S^df

neréborf« Tfnviiéning at afrette (Eampagnebefle. ^il et

^^ftt af be fortrinligfle ^e|lcracer haiJbe ^an fort før ftn

S>Bb forfffrbiget elleve ^Mober. ibet er (Iben ubfom*

met. $Deéuben giveé ber ogfaa enfclte 9S>\abe of

§am.

Pfotj^l^eim, er en i^tab og ^ht i S^ebrebaben

veb Sarme og DIagolbé Ubløb i (Enø. Ørabenbejlaaer af

More magazines by this user
Similar magazines