#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

e ^rtnnerfc« Jag oa prpbebe ben Ofbff(!e€6nracfcfr mcft

ol 2tfln&é 2)nbc. 2)cn uli^fPcligc ^rig i 806, fom ^ati

i ^Miic^cre (åJcneralfliO, Oecltog i, inbtil (kapitulationen

veb £a6icf, ga» 5am en (l^rrc i^rigé^rfarin^, og qjocbc

^flfbrenelanbeté Uf)e(5 til ben encjle (^jcn|laQJ) for ^ané

dragten og ^ftcctanfe. "

(Jfter et længere Op^olb i

2)reé6en, traobbi 5an 1809 fom (laDitain i Bflerriglf

^jenefle og fom efter greben i (55acnifon i ^rag» i^ec

fonbt \)(i\\ i gri^crre ». @tein^ oa ^Cnbieé Omgang npe

97«ring for be mangfolbigc ^anfcr, fom ben polttijFe

^erben bengang vaftc. S)(kx\, var oafaa vtrffom oc;

npttig paa meer i)\h een 9)?aabe. ^n flor ^vømmean*

ftalt, nflrrmefl 6e|lemt for ^ilit«re, 6Ie\) oDcctrct unber

^an« »Dieb^jelp og af 5«in oplivet veb ben fortropffeligfle

étprelfe. 5)a man vilbe oprette en lignenbe @vømme^

anflalt i tSien , blev \)(xn meb vcirbig (Jrfjenbelfc af

^ané gortjcnefle, forppttet ber^en i ®«nera(jla6en. ©05

t)enbte ^an, efter itrigené Ub6rub mob SHuélanb 1812,

tilbage til 'prag, og føgte berpaa igjcnnem i^anmnrf og

Cverrig at fomme til SHuélanb. iBet Ipffebe* \)Ckm at

unbgaae be f ran|?eé ivrige ^orfølgelfer i SBerlin, ^arn«

6urg og ^elflngøer, ^vor ^an alerebe ^a^i^it bejtuftet at

fvømmc igjennem @unbet. ^ra ^eteréburg, ^vor f)ait

gi! i ruéjtfl ^jenefte,

|an fanbt i .taluga.

ilebe ^an (Irajr til armeen , fom

Øom Øienvibne ^or ^an 6e|frt*

»et ben franjlFc 2(rmeeé faa ^øifl mcerfuarbige ^ilbage^

tog og Unbergang i et (ille @frtft, ber er ovetfat t olie

©prog og ubbrebet i utotlige Oplag, ^an lebfagebc

fiben fra 35erlin ©eneral ^etrenborn paa ^an« ^og til

^amburq og blev i ben følgenbe Deel of krigen ^cé ben/

ne fom €5ef for l)an5 ©eneraljtab* ^oné 5«r »bvift«

^irffom^eb og S^uclig^cb er alerebe offentligt roeft.

3 alle Sigtninger/ if«r i ben 5elbige ^rcefninq veb ®ér/

be, ubvifle ^an ben folbblobigjle pcrfonllge iovperfxb.

(Sfterot ^elbttoget i jjranferig, l)vorveb ^an ^tb^t gjorbe

be vafentliqfte ijenefJer , var enbt^ traabbe ftan fo,m

Oberfl igjen i ben prciiéfi|?e (5^cneralfta6. 3 benn<

^genjlFabvar ^on i ^^elbttoget 18 r S ^oé ©Ific^er, bec

perfonligt gjorbe meget af ^am; tittipemeb ©eneralerne

^neifenau 09 ^roØmann cr^vevvebs )>fucl flg ben .^øie

More magazines by this user
Similar magazines