#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

^24 ^^

flcn 05 6ctt 3fan^éforr^fte^ ncmffg 5ané grcmBrln^it«

fere ibcflle S5eti)bnin9/ Jtlar^cb/ (ScnC^cl) 09 Cnginalitct^

^t)il!e b) ci funne forflareé af ^en 6(otte 8o\) fot^anfe*

for6in^elfen ^ct ctr Den i riig 53cj?ue(fe ^ann€be 2fan&,

fom, greben af ben 3bee, ^en ^ac funbet i fiofeft)^ gjBr

jamme felt)\)ic!fom til fin« Srembringefferé ^princip eller

QJiibbelpunft, l)^ozmtb bet (inftltt let 09 or9ani(iFfore»

nerfig. Jpworaf femmer bet ba, at man besuar-tet falbec

Ttogle ^unfi\)«rFcr, fornemmtligt digtninger p^antafti«

(le? 3 2(lminbelig^eb folber man bet p^antafliflP over^

^otjebet fom Ul^ører ^^^ntaflen, forfpnber en ^erjlen*

fee ^P^antafte, paJTer mere for en *l>^antafle\jerben en6

for ^irfelig^eben (f. ^» en p^antafliff klæbning, ber ei

vil pajTe til ben fotbwanlige ^erben)* £0?en er bettc

SEJJeningen/ naac man taler om p^antaflijfe i^igt*

ningec, fortællinger 2C» Seger ei en^pec ^oefie i

^^ontofiené Dlige og fremSringeé ©eb »^l'elp af ben?

l^ijl nof. tS^en 'pljantafien fli!fer meer eller min«

l>re frem i Stoffet og S5e^anblingen; berfor Jørec

man faa ofte tale om et p^antajlijl! ©tof, eri

p^antaflij? SJe^anbling og falbec et faabant ^probuft

fel\) fortrinéviié pr^antajtijp. ©et 2(ntife f« ^r. er minbrc

p^antaflijlP enb bet SHomantiflFe; til S5egre6et om bet

SHomantiffe felp er bet 'Pf)anta|liffe« ^ærfienb« t)«fent^

Cigt; Santeé, 2Ccio|toé og ^aJToS 5)i9te ere bet i ^øi

(grab. pibere er en O^ationé, f» ^x* ben fpanjFeé, me#

te p^antaflilTe enb en anben B^ationé, f» ^r. ben engcf*

(feé/ forbi 'p^antafien ()oé nogle S^otioner er pebere 05

terfor mere fremfliffcnbe. ^ijTe iDigtearter og ^unjl'

»«t!er ere p6anfa|li(?e i ^ølgc bereé ^cefen f. ^jc. (Bvetit

tyvtt, Strabeffett. 3a ber gipeé Sigtninger 09 ^on*

fli;!fer, fom man, formebelfl ben frie, u6unbne ©ang,

fP^ontajten tager i bem, felo falber Tp^antafxev, f. ^r.

Sean ^aulé '"P^antafte i 97t)taarénatten/ t^i ^uwflen*

omfattenbe Slige tiljlaaer enhver i^raft, ber ubgaaer fra

fcen poetijfe Zanb, btni frie ^ttring og bene @e6eet, 09^

faa ©eniufTené 5une tør vife fig i famme^ men fun font

iune af en ©eniué, ber fel\) i bet meejl brijlige og frie

^\)in9, ut^jungent og of egen 3>rift, iagttager 2ot)en for

^^nøben 03 for al gorm. ^t faabant ^«rf §ar ftcrfw

More magazines by this user
Similar magazines