#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

P^« 5*5

1T«t5anta)l:e ; noar ^Pbontaflcrt

er ben flf fig felu (Ta6eni>e (^eniué'é egentlige (Eulminati*

cnépunft/ fom ^cr tegner jlt eget ©jclémalerie, og gjøc

Jtnn(tené gorm blot rit at et Dicflecteerfpeif af fit Snbre^

of ^\)ilfet gl;(^en trorber frem i ^larf)eb: foamGoet

foabdnt ^ofif v«re ^unjltjennen faa meget f jcerere, jo

renere ©fabirené ©eniué fclv/ uben fremmeb ^ie(p 03

yben nogen opgiven S^rmé ^\?ong, fan frem(ti[Ie fig i

fomme. ^dontafien er ^un|lncren6 9)?onolog, ^»ori

^an reent pttrcr tct ^gne, @el»f^Ite/ mebené ^an futt

fan f)o(bc ftg JDialogifcrenbe til be givne Sormer, ti(

Oratorium, ti! Operaen :c. , bet Di( (ige fun fan fli^JC

btt, fom be givne gormer foranlebige^ 3?aar ^an, 6e»

grcenbfet vcb antagne ^unf!former , meer eller minbre

nøbeé til fun (lebfe at tale efter biffe^ paa benne ^aabe

blanbe fig meb noget gremmeb og optage bet ^remmebe i

fin €)fa6ning ; foa erc berimob i ben frie ^f)ontofie aKe

iænfcr 6ru&te/ og .^unflnerené ©eniué er igjen nebfot i

fin oprinbclige 9^et (celbre enb gormerrie)^ fom ^fober^

fom perifer i ^onerneé SHige^ 93enpttebe enhver ^unf!'

«er bett? ^inf, eller rigtigere^ vopnnebe be fTefle ^unfl«

nereé ©eniué (ig minbre til gorrøerne og forflobc (tg P««

tereé egen 2fan^éemancipation i gri^cbené SKige : faa 6let>

^ver ^^ontofie, forubfat^ at .^unflnercn virfeligt vat

een af be fclvjTabenbe og ti efterlignenbc, en fan^

^elvfiilbring og bet flarifle S3lif I ^ané ffabenbe 3"*

bre, f)voraf mon ligefem funbc 6e(?ue f)oné fragten og

^iifen og fnige (tg inb i Oané ^onfevarf fleb. én faa*

ban »l)f)anta|te er ben berømte af 53ectf)oven meb r)efe

Orc^e(lcreté2(ccompagnement og meb fluttenbe ^f)or

ligcfaa fraftig i bene UbfBrelfe^ fom npe og original i

bene Opfinbtlfe. — (^aolebeé virfer nu »p^ontnften meb

bene ^rpllcf raft/ lige faavcl i ben uregelmcré^g« ^vem

fom i ©eniuiT^né f unflrige Saborint^er , ben

forfTjønner ben TTanbéfunbeé Civ veb ^unft og

pri;ber 03

f)Bit ^bo

ai, ligefom bzn g|ør btt til en Miibt til mangfolbig ^len«

btgOcb for ben 2fanb6ftjage, ba ben v«ffer overfpænbte

fi)npcr 00 uopnaaelifie gorbrinscc til ^iWf 2)cn ()«»tr

More magazines by this user
Similar magazines