#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

cgfaaat taU, bttU it\hh\)tbei , tttli tiUaUht be ben

%i)c^t. 2!)cn 20be 2(pril fatte man ^am SB(o^tettf V(wcbe uflf'

6rubt \3tbitl ^cnimob 2(ftcn, ba Efifffffernt Beqpnbte

flt 6e\?æAc |t9 langfommerc itort berpaa 6coipnbtc tttté

garver libt efter libt at 6[ipe blegere uben nt @fiffelferr

ncé bejtcmte "^igiir foronbrtbeé. @iben vare bc otte

Sanbjle 6vibe og bcvopgobe fig (ibet; cfter^aanbtti bleve

og bcrel Cmribé mere ubeflcmte, og be opføjlcé enbeligt

ligefom { guften. Xf nogle vare enbnu en tiMang enfedr

te Stpffec at fee, ^vilff libt efter libt forfvanbr. ^t

©ebrag af ^Brelfeéfanbfen m^bte ogfaa ^^ienbcléfo^n^

ba ^an i 2(aret 1772 formcbelfl vcbbolbenbe 2(anbéan«

flrflfngelffc falbt i en D^crvefpgbom/ r)vori ^an ei funb^

taaU, at ber talebeé meget ^øit, ^avbe bette vceret

^ilf«lbet om i^agen, faa falbt ^an om Giftenen i ett

ufulbfommen fataleptiji ^ilflanb ^ ba ^n !lar og fraf*

tig Stemme faa ^cftigt tilBagefafbte ^am be cnfelte

tneb en 5Bi 3(ccent ubtalu , eller meget i)Bit fremfagbe

Orb og ^tavelfer/ fom f)an om S)agen 5fl»be ^øvt,

ot btt gjorbe ^am onbt i ^rene. ^^^^^ ^pg«/ l)»U

SBevib|![)eb cc forf^prret eUer ganbjTe unberfrpft , i

gfbre eller i mange ^lagé ^anvib , forcfomme ogfaa

flige »p^antaémer, ber ba ^fbe 2)el{rier, §e6erp5anta/

fier eller fiyc 3^"^ og formebelfl bereé Clvltg^eb f)o{'

beé for virfeltge af be @pge. $)e |ec bereé frav«renbe»

web 2«ngfel ønj^^be fenner fer fIg og tale meb bem^

etter be ere paa fremmebc ©teber, i Sofngf«' / i ««

mørf ^fov, omgivne af SHøvere og 5}2orbere, forfulgte

flfonbe^fanber, fom be føge at unbfTpf. 31lle biffe ^fif*

felfer ere faa (evenbe for bereé S>inc, nt (Sanbfcinbrro!*

lene virfe meget fvagere eller utiqtic^t )j>aa bem. ^it

fort ei langt borte f)angenbe ^appc, bliver i ^f)antafi(n

tilen^jevel, et f)vibt .^l«be til en ^ngel^ ijovebpu«

ben tit et ©jerg k. Q^evibjif^cben er faa forfli;rref, at

faabonne @pge ^olbe bijje øpner for virfelige, b^orJ«

tnob be ei erf jenbe be tirfetige Omgivcffcr. ^hantai*

merneé Hivligfteb virfe paa ?begiereevncn; ei ^irfelig«

5eben/ men bii^t Øynec vteffe mi bctcé ^(Qie 03 5c(lem

More magazines by this user
Similar magazines