#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

P^i 541

hc\>ift ttio5 cn5 for ^^i^flnt^foptniétnen* 3 &«t minbffi

^at Denne en SctyDclig iDeel i Dcn97«reuiié^c&, ^olpma*

ti)ie og COJangel paa '^ftertanfc r)o6 mange unge 0)?«nnc*

fFer, i vore coémopolitijTe OrDførereé hemmelige (J^oié*

niiié og i bctjorbijle ogirreligiøfc @inbe(aug ^oé utoUigc

3nbi»ibuer i De bocece og miCilcre ^lajTer ; ^irfninger,

fom »e& Dené ^lc»er« ubeliiffenfce SHetning mob bet

fanbfeligt S&e(?ue(ige, »eb ben ^angfolbig^eb of 'iing^

ten oDer^abiff vibfle at b(6rtnge bem / veb ben !o(bc

Sorflanbig^eb, ^t>ortneb ben 6e^anb(ebe 9ie(igtonen og

cg »eb ben« bircipIinoriflFe Snarreilreger (fee 3»(^itut)

ci funbe ubeblite* SKen, uagtet affe biffe ^ilbforclfer,

fom ?)5ifantropiniémcn f)av fornnlebigct og næret vtb

bene ^oneangiDcrcé vibt ubbccbte øfriftec f. (5jtr»

SSafeboiDé ^fcmcntorværf/ ^ompeé fragmenter om Op«

tovning og 9ie\)ifionét3«rfct, krappe 'Pabagogif, ^al^t

nianné mcnTieffe(ige(5(cnbig5cb og .^imfen paa 3orben

og bet 2(ntal af S3ørne og golfcBøger, ^;tJori be alworfi/

gc ^ibenfFaBer tit fnarere ere 6Ievne ban^ogtige enb po^

pulære, og »eb bene fom »^ovmcjTre og ©fofefarere i be

tre fiblle ©ecennier af bet 1 8 be ^(ar^unbrcb alle»egne re«

formerenbe "Upo^itv, fon ber bog flgeé meget til ben5

fHioié, r)\)ilfet retfærbiggjør bené^i!fpnefabe(fe i ben p«»

bagogijf e^erbcn og ubmærfer ben »eb be meefl »etgjørenbe

Sølgcr. fertil hettt ben ©fraale af ^orBarme (fe og ^jefp^

fom ben f aflebe i Canbéb^eflfolerneé 9?at og SBarbarie (fee

Zrt. £anbé6pJ!oler og SHoc^om) , 3nbførerfen af 6ebr<

£«r

More magazines by this user
Similar magazines