#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

544

Vbl

tti »?at>er, lcoc5e i ^SUbUn af bet 4t)e 2farf)^n^^e^ f^r

»ot Piberygning. J5)a [)an i fine pngrc ?(ar af 'pc(ori»

tiaé 6(c\) bragt fom &\b\ti til ^^e6en &a»be [jon ben i!iif fe

«t cr^ofbe en fortrin(ig ©nntiprrc i ben berømte (Jpami*

non^Q?'é .^uué. 5Da t^m fif (efterretning om, at i)an$

S3rober, »l^crbtccae, »ar faU^er. t et @(ag mob 5ai;ricrne,

forlob 5an ^emmclt«t ^f)c6en, og 6(ct)/ vcb fin 2lnfomfi

til ^acebonicn (360) f^nl ubnaiMit til ^ormpnber foe

fin SSroberføn 21monraé 3bie^ men fort berpoa i fit 22bc

Tiat til ^onge* ^eb fin ^^ronbefligelfe fanbt 5on ?D?a»

ccbonien i en forftprret J^otfatning og faae fig paa nlic

^iber omgitjet af gicnber. CD^en inben to ^Tar f)a\)be

alt et anbet Ubfeenbc IDet Ipffebeé ei alene ^ané ub^

piærfebe ^enie at befcefic ^^ronen, men enbog at I^cpdc

fcen til en ^ibtil uf jenbt Sfnfcelfe, ta f)an befriebe fig fra

nogle af fine ^ienber »eb £i(t og fra anbre »eb ^:D?ogt.

Ito ^ronprfftcnbentre jlobe imob ^am, 2(rgeué, ber un»

fcerfløtte^eé af Tft^enen, og ^aufaniaé/ ber fif ipjelp af

ttr^racien. JJan ov^rttanbt ben førfie og [øgte at vinbe

^(t^encrne ttet at frigiwe aUz be Tith^mt, f)ar\ [)oPbe

gjort til ??ange/ uben 8øfep«nge* »paufaniaé mcattt

ogfaa fnart opgive fint ^orbringer, fca 'pbiJiP affantt (tg

web ^^CflCierne. "Siw begpnbte f)an alerebc at ubfore

ftnc QManer til ^aceboniené (Stor^eb. ^an unberttjang

^aonierne og feirebe ot»er Sllpiierne, ^vorveb bane Stige

ttbvibebeé imob Ø|!en til ^5i'acicn og imob ^eften ti(

Cøen 8i;(énitié. ^ané nplTabre macebonifFe ^[;alanjr^

fcer paa ben ^ib anfaaeé for n«flen uoverwinbelig, fiffre*

ht 5om ©eieren over 23arbarerne. 9?u ubvibebeé ^an§

9>laner : §an vilbe førft unbeifofle ftg be gr«(Te »Plante*

flflfber paa ^aceboniené j^pller og bapaa gjørc 3)?acebof

nien til et £eeb af bet ^cUeniflPe ^orbunb. erobringen

«f Sanbet mellem globerne O^cffué og iBtrpmonvar »p^i^

Up meget beleiligt, ba bete ©ulbgrubec inbbragte l)am

©artigt omtrent 1000 talenter; og ingen forftob bebre

enb 'Philip at benptte ^enge til fine tab Mav uinbtagetig,

faafnart et ^fel belæffet meb ©ulb funbe fomme igjen^

mm bin^ porte. S3eb ot blanbe |tg i ^ftejTanen« Zn'

More magazines by this user
Similar magazines