#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

552

pF)i

for 5am til ogfaa ot inbmfli ^ngfanb i tnbtoorf««

Urolig^eDer , føge ot ofC^olte bet fra ai ubvorte«

3nt)P95elfe 09 tnbjTrcenfe bet« ^anbeL ^aa fomme

%it> arbfibebe ^an i bet Snbre af fine Øtater meb ^ol&

cg 2i\1 paa ©icnoprettclfcri nf eett Ztoc, een gocfatning

©9 een jo^jgivning. UinbfFccenfet i (Spanien troebe f)an

cg at funne tiftvtnge (Tg Spbtg^cb i 37ebcrlanbene. Ø)ien

f re (!ore3>attnc befF^ttebe (Juropa mob ^ané'pfaner : ^en»

rif 4be/ .^onge af 5?canferig, ^(tfa&et^ af^nglanbog

^rinbé SBil^efm af 9^affau»0ranien* ^^ilip forenebe fig

meb 'Paten 09 mcb £iguen fer at berøve ben prote|lanti»

flFc S^tnvif 4be gr«nferigé i^rone. .^an bortøbjTebc

9}?enne|Fer og 'Penge, ^an anflrotngebe a( |tn ©farpjin«

tigOeb for at unberfløtte Catharina af ^ebicié SDlorbpla«

lier, for at ^øfle gorbcel af be (iguiflijPe Urofig^eber^

for ot gjøre fig tii granferigé ^rotector/ og for at ^flfW

(In ©arter, 3"f«ntinben paa ben franfle $r)ronf» 3n*

ttt fyffebeé 5ani. @elt> ben tapprc Tiltxanbn af ^ar«

tna, ber paa 'P^ifipé S5efa(ing meb en fi^gtedg 21rmec

trangte inb i granfertg, formaaebe nepre at tvinge ^en«

riø til at ophæve »eleiringcn af 'Parié* SSSltn, ha benne

»ar gaaet over til ben cat^olfle Slcligion, unbetfaflebe

^arié jTg i)am og fnart ^ele granferig. ^^ilip faae

tneb SJebrøvelje al ^artiettHjl bampet, og btt forfl^rre^

bz Sc^nferig ^ceve fig paa n\)t unber |tn tappre itonge*

S^an fortfatte forbittret dampen olene; men meb bet

ulpffeligc ^lag veb Jontaine Jrancaife (1598J taBtc

5an att .^oab om ot pbmpge fin 3^a6of!at« 2)a Beflut*

Ubt ^anenbeligt, efter 28 Hav, fulbe af ^amp, Dtænfer^

gorbrpbeller ogD^øb, fom f)an f)ar)De bragt over ^ranfe«

rig, at erfjenbc ^enrif 4be fom ^onge i grebentil ^er*

tin« (2ben ^ai 1 598). ^an er^olbt ingen anben ^or*

ttfi enb ben tiljTaaebe S&eftbbeffe af ©revjIabctCOaroloié.

— Unber benne lige til be fiMle ^ar af ^an5 tin Dcb»a»

tenbe ^rig ^avbe ^an^ |!ivfinbebe, ufornuftige S^ttfft*

ft)ge , vaft tOJiéfornøielfe i ^ané troe|!e ^rovinbfer.

5DJailanb og STteapel vopgrebe {tg i>eb ot antage ben af

^om nptorganifereCsc Sn^^ifJ^ion; ^f)ilip maotte boft

éer give efter* JpcHer i^U i D^eberlanbene Iptfebeé btt

lom ot inbfi^re bea.

More magazines by this user
Similar magazines