#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

560 P^i

Tilbtv af i4 Xar. JffBa vor nu ^on^cné f^rUe SorfrofU

tgtigt^e ^avne eg en flor ^Bmagt^ føgtc

at erobre ^nglanb , fom ©ijrtué 5te \)a\ibt foråret

^am- ^lifabet^ ^axtbt mUt mob ^oné 9>lanec \>tb at

Urtberfløttc S^eberlcpuberne Ov3 ^ugonotterne i granferig

meb^elb; ^r)ilip ^attbe igjen fremmet Urolig^eberne i

fcet cat^olff e 3rlanb* i?an ttilbe nu meb ttt ©lag tilin*

tetgjøre bit fi'etterfle ^ngfonb, og ubfenbte ben apbe

^ai 1588 ben flore 2frma5a, fom falbteé ben uowennn^

fcelige, fra Siffaboné ^avn. 2>en beflob af 150 jJore

5^rigé(Tibe meb 20000 @o(bater, 7000 ø}?atrofer^ en

^torinquifttor, 150 Do.minicanere og 3000 kanoner,

ttittige flulbe hertugen af ^arma, ber (lob i O^ebcrlan«

lene, f«tte over til ^nglanb meb en Spav af 30000

a)?anO. iDJcn (£lifaber& &a»b«/ niflfgtigt «nbcr|tøtt«t

More magazines by this user
Similar magazines