#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

554 W^

iianb, UaUbti at ^f\\{ip ^bt, i btn totwaatige ^aabtnr

iiUilawb, f)an |TutreDe me6 ben un^^e iHcpublif 1609,

llilticnfec maattc erfjenfce fammeé Uaf^«n9i.^cb» ^tb

faabanne Ojfcc fjøbte 'p^iftp 25cn btn SSerømmelfe, af

JDominicancie at fafbeé ^ar^oficiémcné (Starte. Set

lp!fc^fé ^Qin, vtb ^nquifUiontné !Hcr&fIer, ganbfFe at

f)olbt ben !n;e £are borte fra @panicn» gor et drucifijc

f\)or f;an at viUe ubn>t>be btt tino,i ?fntal af ^roteftantiT,

ter aaueé t Spanien, .09 5an ^olbt Ort>. ,^an ribftf/

ot ter fanbrcé ^jettcre i en liHe 2)al paa ^icmontS

@^^n^fc; f!ra.r btfaWbc i)a\x @tat^o(5eren i 9)?atfanb

et fenbe propper Derfien, 09 jTrcD f^arn blot bc Orb

2fffe i ©algen. Sj^an i)øtte, at i>en npe Cosre var trangt

inb i QLaCabrien og befafebe at neb^ugge alle bem, betr

5a\Jbe antaget ben npe 2cetc, paa 60 nctt, af ^vilfe 30

fipufbe ^cengeé og 30 br«nbeé. Jpuab {)an ^avbc befalet

f?ecbfe. ?Ken tillige bet>ir!ebe ^an i fit iHtgeé 3nbre en

øtiflfftaaen i al ^lanbé'oirffonibeb/ en ølap^cb, beir

fnart maatte blioe til en forbærvelig tilbagegang. $^i/

Hp 2ben, fom ^eb alle be gjjibler^ bet jtobe i §oné95?agt,

»ilte gjece fin gcufomme ^iUU til ben enefte 2o\), ifjtU

vtbe bog felD for ^torinquifitoren, €arbinal (Jfpinofa..

^aakb^é (TjelPer en goibrpber for .^eluebe^ og ^f)iHP

aben var i 5«i ®fn& c" gorbrpber* ^an »otofbc c i at

mobftge bet 9}ianifefl , fom SBil^elm af Oranien

fenbtc til alle J?o|fer. ' SBil^eim an!(agebe f)am

X ^cle ^uropoé 'paaf)ør , for ^emmf^gt 2^gte|la6

mcb IDonna SfabcUa Cforio , ba f)an giftcbe fig

meb ?D^aria afi>ortugol; ^an anflagebe ^am for at^a'

ve mprbet (in

More magazines by this user
Similar magazines