#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

flir mc^ fine fone ©ine og vfn^re iifor(!i;rref jTt, imbtt

flUc S5f9toenl)e£)pr 09 ^t6enjTa&er, lige fa\U og fo!5c

S5Iif paa cnOiHT "^ecl af |]t jloic Otige fva ^Jltxico til bet

3ti5re af 'Sicilien. 22)ft fpanjfe i)}?onard)ie 6(cv ogfaa^

faa (ffnge ()on U\)c^C/ bftf^trfle i Qjuropa efter benoffcnt«

lige 9)ieninq» ©panjT @prog, fpanfl giteraair 05

fpan|?e ^fjffe agrcbc;? i ^ntié, SlBifn, ^U>ai(an6 og ^u/

rin. 33?en meb ^an5 2)øb f^i)rtcl)e f)Qné ^5i'oneé fri)g»

rebe .g)eif)eb famiuen. (Sponicn, meb f)ui€; ©fatte »].H)i»

lipé ©efttffelfc»)i;ilem f;aubc beriget be fTefle af , ber^ i en 5ib af otte CWaaneber i

2raret 159S/ vare fonine bertil fra ?(merifa. ©jelbeti

6elø6 flg vel fun ril 140 g)Ji([, 2>ucater, men SHenterne

tåre trpffenbe, ba be for bet mef!e gif til Ublanbet, og

^f)i(ip ta6re ri(fib|t ol ^rebit, faa at ^au i epanien lob

fomle ^ibrag for (tg mb @ci|l(ige fra ^itu5 til ^m\€,

S5f fiffrefte Snbtægtet vare bortpantebe, og btt elenbige

©fattefpflem i Caftilien, ber beSprbebc be førfle Civéfou

ttøbenl)ebec meb 2(fgifter, nebtrpfte ^fgerbprfningen al*

beleé. ^m miét«?»felige ^J^^ilip ^avbe tnbrettet ^an*

teléforbdlbet mellem Spanien og bete Cclonier faa u^el*

tigt, at al gotbeel nøbvenbigen tilfalbt (Jnglofnbcrne og

.^otlænberne. i^ort fagt: bH morgtige Spanien var,

»eb ^f)ilip« iDjøb en itjofrnpe^ fraftføfe Segeme, fom alle

S(Ergjcrt:ig^ebené Ubfvævelfer l)a\>bt f\)«!fet; og bitu

lignebe

More magazines by this user
Similar magazines