#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

48

'

iT

ptom i b(n ive(lpf)af«

(?c .^rcb^ mellem i^i;rfrcnbommet 0}iun(lcr, (^ircvffo6ernc

5i!ingcn, ^ccnen6urQ, Stnvenéf^erq, 5>iep^of5 cg ^urften^^

^ommct \J}?tn&en, tilbø^ci: nu Jpanuovcr. ^tBrrelicn bz\z»

6er 1T3 ti(f>enwc^ 50 O,v»n^rotmt(c c^ci 3n^f»t)ll«crlu•y 2fn»

fa( regner mnn til 13000c. l^anT'etiSiffc mcQct fruc»t6are

3^rt>6iinb fr«m6rinaer/ fyUia, ipai^rc, $Bog()Vcbe, toQ,H

til(IrÆffcligr ri! 3nr6ngccincé ^ar^; vibere neoct ^orn

og ^v>c^e^ Jjamp og meget jpør , fom 6Dg fun er af

mibbelmaabtg @obf)e&. %i\ lltfBrfel er ber (15€t ellfc

Sntet; men befro mere erl)\)erver 3n*^fH*Qgptneé Afib

ve5 C3arn cg 2ærre\ Sjette grove ?c?rre&, ber fcrcé

pvcr (i^nafanb, ^^of[Qn^/ øpanien o^ 'Portuaa( fil ?(f«

tihf Oft' og 'i3S«KJn&icn, fotfarbigf 3' M>nggerne, cfrcr

fidbenbt \0iar! og j^uuéarBeifce, liaefom ti! ^^^efor^ri\)

og mc^ bc &crfor erbolbte ^ponac Bcjiribe bc beic^ J?Qnb-«

uDgifrer. ^an regner ben €';um/ ter f-mmcc inb i

£ant>cr for bette 2(?rreb og for Q^a'n, anrfigt til nop|?en

een iSjiHL ^oler. ^n flor T'eel af 3"^^wggerns brage

ub om øommeren til 9'^cbcr(anbfne , fa^or' be fovijmc

More magazines by this user
Similar magazines