#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

flifut. ©et er fanbt/ at bctmaaftc v«rc oé intcrejTant^

et turbc troc/ at 9?orben olcrcDe for 1500 2fac (Iben

v:b en iibnmrfct 2Ui\b f)avbc jTjcnfet o5 faa «mmc 2)ig»

te, 09 faafcbcé gjere ^BcfjenbtfFab mcb (;inc ^eltepng;

lingcr 09 5inc i^nime Somfrueré £i\): tuen ©anb^cben

maa ^aac oé over alt. 5>et maa berfoc glcebc 0^, at bet

(Jbin6urgcr.OIbtib6fe((?a6 fra 1797 v«b en (JommijTion

grunbigt f)ar unberføgt ^agcn og lagt Sicfuttatcrne af

fceté QJcflrff^cffer for ©agen. ?0?an fanbt (fom tJi fee af

IVJackenzie's Report of the Comraittee &c» Edinhux^

1805,) at ber i 3rl«nb ^crfFcbc @agn om 3J?ac/

p()erfoBé gamle »^efte^ og at ber fanbteé ^aanb(?riftei:

meb gamle i5aflaber» éaabanne ^agn og SSaKaber^

ber beelé forefanbteé (Irevjne, beefé gif i miinbt'ig Ooer»

Icuerelfe/ anfaae man for benSSafié, 5^orpaa iJ}tacpr)err

fon i)a^bi fepggct. ^ané oéflanflFc ©igtc ere altfaa frem«

fomne af gamle SBadaber, ber efrer gamle ^agn og bett

gamle ^ibé 2ianb blewe flungne af barber, fom førfl

opføre 1746, ba ben f)Bilanbf?e forfatning efter flaget

t)€b Culloben op^flfpcbeé og @f otterne Begpnbte at foran^

fcre bcreé Scebcr. 50?acp^erfon f^av ouerfat bem frit, for#

bunbet bem tJtlfaarligt, fulbjlænbiggjort, forcebiet, for«

pnet, forjijønnet og forpanbfTet bem* 2ft be længere

^eltebigte, ^ingal i fer S^Bger, ber 6efpngc gingalé S5e#

trifter, (Ériné ?IIer S^f^^ttbé SHcbning mob ttn |loltc

^ong @n)aran af £oc^linCforraobentlig S^orge) og ^e^

mora C5igf)mora, Stavnet paa et irlanbflP ^tot) t otte

iBøger, ^vori gingaU irlanbff e 95ebrifter befyngeé^ i

benne ^HiUl^e (fulbe v«re af ben gamle Of\ian, er ei

meget rimeligt. €n epi(?3nbflæbning er Originalerne

ganbffe fremmeb. SDe ere fammenfafte af 0}?acp^erfoti

af fmaae poetijle SortalUnger, fom man og tgjen bBt

I«fe enfelt;, ba be \)ife herlig SHunbing, owerflueltg Stovte

^ib ofi gulbenbelfe* C(8ee .^erberé 2fbra(iea ^t. X).

^opeb^attbligcn i 5ele S^allabefrebfen er JingaléSSebrifC

imob ^røaran. 2)e øvrige fulbftotnbiggjøre benne Jor^

tccUing »eb bet ijoregaaenbe og ^fterfølgenbe- 1807

wbga\) bet OøilanbfTe ^el(la6 be galiflPe Originaler af i £

AjTlanjTc JDifite i tre ?£>inb meb en orbret latinjf OPerf«t»

2)3