#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

54

(r

^nn væf^cr fine ^elfc ti fom te cre , men fom 6e

nærme fig, fom be frcmfommc og forfvint^c* jpoé

t^omcr feer man ^onblingen, 5o« OéfTon oncr matt

fcett veb ^rin, ^egn 09 ^irfninger. CjTion ann;be»

te mcer fin« €(ffebcé ©fiFfcffer cnb ^^n frcmflillcbc

cg malebe famme. t)Dtan fjører bere« ^rtit ener bere«

Stemme , mon feer €;!innet af berc« ^Trme eller bercé

2fn|igt fom en forbigaaenbe @traa(e. ipDmer fang

©ræfcnlanbé førftc ^rtgéforragenbc^ Offian er berimob

forrige ^ibcr

More magazines by this user
Similar magazines