#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

m 57

(DpcMogie,

Cce feenne 3(it.)

S3cen(c^re/ en l^cel af 2(natomifn.

(Dfterniann (ijenrif 3o6an grebcrif, ©rc\))/

moerfxioerbici i ten ruéjTjTe Jpitbric, vnr Cjøn af en lu*

t^crfl! (åJeiflluj i SBoctum, cu €!ta& i ^ret5)!a6ct ?0?fltf*

S'ftecar {^aix !)av5c jluberct i 3cnfl/ trnabbe tyan 1704 i

Slicncflc ^06 ben rnéfT|?c ^tccabmiral ^runé , en fø&t

^cUcfnbcc, Der an&cfalcfce i)am ^ot\atd)n\ fom ?;; mt^

«ict Duelig cfj brug&ar ^*flnD» '^ro Dette Øieblif vat

ian til (loi D?ptte X)e& S^o\fit i poiiti^e og inDenUuD«

|Tc forretninger. !X>i|Tc ci'c im^til ©lutmngen |af

1741 alt fer xmt forSunDn« mcy 3?ué(aRD6*^i|?oiie

ril at fortofllcé affonDreDc fra fammc. 5(llc Stuslanbé

SKcgcntcre, fom bcm tjente fatte Den fulDilffnDigfre ^il*

liD til ^am oq foDe (Ig v«rc raagtpaafiggcnDe at ^cløn«

ne f)anu €^om 6e!jertDt ufcbrog Oflcrmann tittigemcb

^'atl)arinaog øc^ap^icomjJtftfercn af Den farligjlc ®til»

nngreb*]>rut^» fra Denne 5ib\3atQ>cteré^ittib til ^am

ubegrofnDfct. tJJieb iffc minbre^uclig^cb unDer^anblebe

{)an i72ifi{rcbeni Wt\j^ab. ^eterfelt) ga\jO|1crmann5et

^Slbneébprb, at ^an aldrig ^oobe gi'ort et ^eiltrin i fine

^ligtcré Opfplfeelfe. ipanuDnauntc^amtil (5)ef)cim€raa5

og op^øicDe {)am i ^ci^errcftonbcn* UnDer€atf}arinaben

i|Te

More magazines by this user
Similar magazines