#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

5S ^f^

Zi\fct\bt i\htv\)ft^V\^t vifbc 6ørc i}(twé fRcidb, fem fin«

firm. (£'ftfi f)entcé 2)^^ 1740 vt(^c 0?T?rmann

5a^^fTc tta!&f Boet fra ^fu?pfai>)"ciT, men ben btwiircn^

te Siegrnr, Jpertugen nf Curianb, ^inDrc^f ijam bcri.

SHcg?nrln&en 21nna ^.ifercnS '•02o5er, u^n^vnte ()am

tif ^torabmiral, cq, ffjønOt Oilcrmann, fom en i»#

rig ^en af ^reulTeit, i)n)ibz mange mcegtige ivrere 09

6lQn^t tiffe 9^cgfnrfnt.»né rUJanb fef^?, ^errug Tinion

Uhid) of *5raunfct)tt)eic\ ?S?off«n6fttrc(, til \^obf!ant>cre/

fco ()ttu6e fcctie i)og ingen favlige ^efgec for ^om / ^a

^an, for at give Dveajennaen mere gaft^e5^ lob fig 6e«

væge til, at gooc ovfr til btm, fom f^arDe i @ini>e at

fætte iJvesentinbcn 2fnna felv paa ben rufTilTe ^^ro»

ne, cg cif(»re ^clfeten, 3tvan 4t^ et 35arn paa

rogfe ^3)?aanebcr, for i^ronfplqer, Ubfareffen af

beiine *pfan gif et forfTg, ba (iUfabttl), i'Jermann ^avbe en vibfomfarrcnbc ^orftanb/ befab tn

S)iJmmeF:aft og ^^^^enncil^funbiTflLV ber a'ftiiq bebrog

f)an\ og vifte i all? fine jpanblinqcr ben finejle ©elica*

tefTc. ijan brev pnn ftt ØiirMiiebé Opnaoelfe , nanttt

oQe iMnbringrr, »^an Vdr uben iDobcl i fin ^anbef^

virffom/ u§cfriffelig og troe, ci uerfaren i 5?ibenfFa«

6erne 09 ifær iibruftet meb fiefbne ^al^nter til at lære

©prog, en^.'fFvrter af ^orticncftc cg ^flprbom og fom

^tatémanb uovergaaeri .^ientjl.'ib til De euvcp*i(?e

Jjoffer og bereé ^^orf)olb til f)vernnbre. ^en ber^o«

»«r §an miétroijf 03 fjcnb|T patt ethvert galent, bec-

More magazines by this user
Similar magazines