#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

føcjc 5e i 3n^(cn U^awo.nt ^or6n)&cffcr. 3 ?farct

1786 6In>e e^^nu o^fFlflii>e 3n^retrt^^cc triifnc/

61au5t[)oijfc ^cll 6^tl)^eli•^,fle var, at ©cneralgouvcincu/

ren tabre Oen ^jiangc forcer, at fatte SScflutninq mob

g!fcl•|)c^en af Diaaberne o

tal mcb 8co,ooo 5)iin&/ ^\3orfor t)ct erf)o(bt 1,240,000

q)uii6 eder 155 fur 100; og i 2faret 1789 fi^

tet ^idabeffe ti( enbnu at tiffaie een CDJiffion, font

utforteé Pe6 174 'Punfe for 100. 2>^rve5 6le\) givet

$?ortrin til bem, fom alcre&e 6efa5 2fctier* ^mt

fcenben var bengang otte ioccnt tnbtil i 2farct 1793

\>tb gribrevcté ^orui}cIfc vaa 20 2far fra i|le ^avti

1794/ "Sonten forøgcbcé v>e& een ^JJJillion, C)aa at t>m

nu ubgjerbe 6 3}?ilIioncr) og ©ivibenten for()øie&c3 tit

loi ^Procent, kompagniet flaaer unbcr 24 2>irect«^

rer, bet væfgeé af faabanne 2(ction«rer, bec i bet minb'

fle ^vive 1000 for

©elflPabct 1670 og 1674 gif bet førilc ^^'^ fta^ari'

marf til ^bina. liberi f)avbe kompagniet forffjcUige

&»!bigc ^eriober, fom bog alminbetigt et vare af lang

5Jari9f)cb» 3 Hax^t 1777 tUfj^-bte ^onøen ftg bet

More magazines by this user
Similar magazines