#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

64

^(^

frie. CEompaQnict ()nr boq felv> untcr ^øicjl uforfcccfogif

rige ^oniuticturec i^»Diiq?r)o(6t f]\] ri! vorc'^ibcr. C'^am»

tn?n(i9n '^rorfoné (iortfofrtclK af vtviffo' i ^fn'^cnéhifforie

2C»en:Decl fra 0/3J^o^394). 5)nf^enffi/of^int)if?c^om/

pagnic, ^cr f!ifre^€é 173 i eg fornDebeé 176609 1786

^ar fit @i?t>? i ®ot^en5urg. (6ce 2ict. kolonier).

(Djlrctciflmus fal5teé i ^TtBcncn en tia«ric» goruuér

ninø/ fom i vijfe ^ilf(?(6e fanfct ^tcO mob @totené S5or»

(jcre» 3^^«nct fctti beraf at !t>Dmmen afgjorbeé af ?5or«

Qcrne wc5 >i5otcrcii paa i>otee^aar» D^aor nemlig ^o(*

tit trofbf, at maatre betjene jTg af Denne ^remcjangémaa^

be imob 97op.en/ )Trci> bv-er S^ocger, ber »or af benne iJ}?e»

ning, f)rtné D^avn, bcr |?ulDc foruifeé, paa et ^ottcdaaf,

og ^enlaijv-e bcttc paa 5oft)Cf, p.ia et viir *«otcb, fom »ar

omgivet meb ^ra:c(s!t>«rf, og \:}a\>be ti ^inbgange, ^vor*

igjcnnem -Kt^cnené tt §o(fe|lommer 6eaa\)e |tg veb §o(/

feforfamlingen. 2fr(^onccrne talte nu 'PcttejTaarene,

^oorpaa ber tac fPreoet, og, naar i 5?t minbfte 6000

ubtrpfte f orttiisningéDDmmen, var Sejlutningengplbig;

t mobfat "^iffijlte bli^)) ben 2fnt(a(;cbc frifjenbt. gor\)ité*

ningen veb Oftradémué \)arcbc i ti^ar, efter 6\)ilfert

%ib ben '^orviftc iqicn funbe venbe tiiBage 0^ igjcn tage

fine (Jienbomme og all^ }Tnc ^orgerrcrtigBcber i Q^cfib«

belfe. Øagen fcfy ^ctjDe intet ipaancn5c eller ^an«ren*

bt^itb fig, thi ben 5!euei anvenbr \>aa -^orbrDbcre, men

fun v>oi^ tein/ fom r^ib »fortrin, yjosrjjneiler og 9\igbom»

me 2C. ^ai>be pr')i3er«cr' en faaDan ^difj^^etfc, at be paabro«

ge ftg berc» Ø^icb&ergcrco OlJ^teunbelfe eller ^IJiiétanfe.

2frif^oteleé oa 'pfnrord) f alijt-c Ort»racte^mii^ ef SofgemibbcE

i 'Staten, men, orn ^ectc og Funbe t^ocre ^ilfælbet unbec

cnfelte Omfr^ntigl^cber, faa brantz btt 5po tibent»i\jl i

bet SpiU øtatcn mere 6fcbc enb ®at5n, ba i)}iiéimbclfe

og Onb|?o6 bertteb fvinbr en aabcn "^St^i for Dercé la»e ^cn^

figtcré Opnaadkr ''g ben frore '»2)?Qnb maatte tac^e i ^c«

tcnfning at -aivU faafebeé ror gceDrcnclanbeté SScbfte/

fom ^anwilbe og funbe.

iDta^eitif Haiti, forbum falbt ^agittario, fflr)^t

^yt^cre, :^mat, $lB«lli^^ ^ong ©eorg ben 3biee Øe, er

More magazines by this user
Similar magazines