#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

mobige ^upia, btv af ?^cn(Tfl5 fufate Capif. €oof ocj

bøbc paa ®øcn og feen årlige Omoi/ bcr fulgte meO ^oof

til 8on0on, ^uor Oan en tiMang fnJTeiratte Den fornem«

me ^^crben, ^vo ber vil bcnlarte |]g i t)Uti bei)a9eiig«

S3ørnevcr5cn, l)an (»fe ^o\). 9?einl)olb §or|lery 9\cifc

omfring ^erben, (53crlin 1778 til 1784, ». 3itn»

mermaun'« ^uuralteu , Hamburg 18 'o; Sinbner«

3ln|!cQ!ien, 5Ecimar iJ?i4, og £pnnierneé 9?eii"cr tit

raf jhrneé ^fnfeelfe ^elligebe -Sfiffe,

f- ^jc- at fruentimmer nf ben fornemjle dlaJTe brcebe

reé ©ørn flrar efter '^øbfclen. SBritterneé ^rubt

be*

05

(Sevær ^ave be 6rugt til mefe f!ørre £ei^eb eg jlørre ^or«

bittrelfe at funne mpt^c f)verflnbre» ^or bijTe SQ^oc«

tcrrcbffabec ^ave be Bortgivet bereé J^jerlig^rb foir

^maating^ bereé J^pfl ril flmpeft ^egeføi og crc blevne

libenffabelige og InjlcfulCe, u^en at ()ave vunbet i inb«

»orteé ^raft og ^annelfe. 3>f befr«fte ben gamle (fr/

faring, at btt faubfelige 'l^enne ITe, uben Soft til 2fr6eii)

og uben ^fgtelfe foi-^icnbcm, felv ^vor Staturen i)at

fce^anblet btt meb ben (lørflc ®oM)eb, olbrig fan ub«

vitle fig til et fapbelicpt-^oefen, ^i maac berfor éerrag*

te ovennævnte SeflFrivelfcr fom gremflillingen af ctt

^ibéalber, bcr ei larnger finber @teb 09 vente paa ^va&

9)2ifTion«rcrne funbe ubrette*

(Dtftiet). Uagtet €arl ben (loreé Sorfjerlig^ét)

for b« tpbjle epros 03 ben unber £ubvig Un fromme

More magazines by this user
Similar magazines