#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

tF?o (T}J.irc!!é ^nrviiiO/ ^eifcr C^afBaé dftev

føli^cr, ne^fTQnlmf^c fra en ccnfiifrtriJT familie, tilBrag*

te fin llngton: i ^l^:^e\)net ocj J!c^il30lang og bfc\) 9^?rou

5)uMing og ^ortr:(ige. !35cnne fcifer u5ncp\)nte l)am

til Øtaf^oltcr i ^iifitanien, fcv fna meget mere u()in^rct

ot Fimne ovcrlabe fig til fil^5?icr(ig[)c^ tilOf^oé ©emalin«

tt, 'Poppffd ©n&ina, i^.w ^\)i» «SfIOtl()e^ Or[)0 fc(t) f)v1\3^e

gjort j^eifcrcn Dpinofrffom. Otf)o fclvaltc^e fit ^*m6ctc

i ti Hav me5 S5erømmcll'e cg opoffrebe (Ig ftne i^orretnin'

ger mc5 §li^ og 3llror. S^an var 6en Jørfle 5cr crffcere«

be fig for ^alBa, ba benne gjorbc Opror imcb dltvo,

leM'agcbe hcim til Slom og l>(ci> efter bcnneS 5f)ron6cffi'

gclfe fot\li ©or.g (Tonful (68 ef. €f)rO» J!l>an Oavbc

^aa6et, ot ®a{6afl?u(6e iibnævne f)am ti[ ftn ^ftcrfofger^

JSa Dette ci ffecD'tc og ^ané forflt^rrcbc 'formue U^tt ^nm

i ben piin(ig|lc ©tilling, tc?nfte ^an va^f at flprte kdf

feren. 2)ctt« li)ffebeé 5«m vet) Jpjefp af ^rfletoriancrne

cg be ø\)rige propper, fom §on let forflob at vinbe.

@a(6a 6(et) mprbct og Ot^o ubrao6t til ^cifcr. >D?ett

fiegionerne i ^ermanten ubnæuntf paa famme 3)?aabe

^itflliu« tit ^eifer. '^orgjet)cé beb Ot^o umanb^Iige

©ummer for at \)inbc ^itcffiué. 3>enne affle^ fclu

^il6ubet at 6(ive 3}icb!eifcr eg (ob jTn S^st gaac outr Zi^

pcrne. Otf)o, for f)\)cm bc |!c|lc ^rovinbfec f)a\)bc er«

f (»ret jig, fenbte vel en nubannet Jpær mob b\i\: gamle

erigere, men i ^pibfen for famme ftobc be mecft erfarne

^t;neraler. 2>c jlogc ^itclliué'é propper, bcr f)a\)be

fceelt jlg, tre ©ange. Ctf)o, fom r;ervfb 6(cp frolt 0^

uførjTgtig, forfaflcbe fine Jclbf^erreré 9\aab at uDcIofgge

?jienben vtb 93^angcl og 6cfalebe at levere ^ifcfllué 5 nu

forenebe propper et afgjørenbe @lag. Otr)i)6lep over«

Diinben og 6e|Iuttebe pfici (efterretningen 5crom veb frivif/

lig ©3b at enbe SSorgerfrigen/ faa ftbct og Jan6 @til«

ling brev 6am til en faa fortvivlet ^fflatning. JJau

gjennemSorebc ftg meb en 2)olf, efterat ^an Tjavbc rcgje*

ret tre ?0?aanebcr og tre !^age, og 6evijle veb enne

Si:iaab fom vcb mange tibligcrc, at fjan, me> al f^ani Xlfon

tiU^i)tb og Ubfvcevelfer/ bt\ab cnbrijTig og 6e|lemt 2(anb^

Otv^nto, fcrbwm Hydruutum, en sammel 6tai

More magazines by this user
Similar magazines