#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

7*

a)tt

nc Unc^arcr paa ni;c falbt Inb i ^i)i)|Ffan&* Otto førte

Sltgere famicbc \£[la^t imob bem oq jToc^ 5em paa 2€c^#

mårten vet> :}(u^65urq (lobe 2fuv;. 955) faalebcé , at De

fra ^cnne '^ib ei uouc&e flrre "Jfnarcb paa *5:i)i'^jT(anD»

fiffer for Ungarerne vtribtt Orro nu igjen jTn Opmærf*

fom^cb paa ^talini , Da S&erenp,or ^ bet f)a'dbi fooret

J)om £'^^tlgc^^, qjocbe et nnt Oprøréforfø^. Otto brog

ijnbengang ril S^ii^^«^"/ 03 bUp 961 af (Jrfc6l(?oppcn i

5}2ai(an5 fronet til ^onac i 5-^f»cn, 09 ei l«n$e cftec

aven fpor .^eifcrca ^ro)Ta66ceb; ben romcrfTc

dJciflUaheb lopcbe for frcmtiben ingen Q>a\)e at \?«l(jc

ubcn i feiferlia« ^DtnmifTn'ieré S^oprpcerelfe, 0:to bcf

fræftcbe berimob be forjllelltge ^a'OQn gjorte @n\)er

toq uben at bcfiemme bem nci«ce» 3}?cn fnart fortrøb

^apen at ^ave gipet fig en ijerre i ,!^cifcren og popcbe

ot gribe til ^aa6e[> mcbcrté Otto var i 'papia. Otto

iUbt til 9tom, affcitfe So^an og fob i 5an$ ©teb vælge

$co8beC953), ^porfor bcr tilfrobe^ {)am 09 alle Oané

efterfølgere be mrcjl ub6rebte ?Hcttial;eber. ^en nep^

pe Par Otto venbt tilbage til ^pbillanb føc 3lomerne

^ilb^ pære frie, affjtte paven og tnbførte ben gamle

gopfaminq. Otto begav fi; igffn til iHom og (Iraffebe be

^!pli>^emcb -Døben. 5 U"«U^f^« 5«^««^^ ^om gan i

^ria m:b b'.s^épsantilTe '^enpr, b^'lffn cnbteé faalebeé^

«t3or)an3imifccé gav prinbr-fT«n'Ji)cop^ano, 9?omanui

2bcno 2) Il ter, tit Oif o ben i|lcé ^øn. i^ort berpaa

ten 7bc 3}iai 973 gjorbe 2>nben ^'nbe paa r)ané raflløfe

SSlrffotnC'ieb. jpen ftoreé iKige i 3'Olien ; men Carl var

Stooié i?ei>ner, Otto 9\cnié Overvinber. Otto Befab

floro ^c,inifabtv, bøtt •Oilob, gigefrem^cb og btn ftrenr

Sejte 9\crf^T?rbigbebéfierligf'.eb. S^aix var en ^cn af

©eiftltgocbcn, ber jlylber f)am meget af fin ^nfeelfe

tg lOJagt i ^pbflflanb. jpan frlftcbc SSifpebemaier i

•^avclbcrg ^ iBranbcn6urg^ Olben5urg i tS^grien/

tg iXJtcrfeBurg« 3\5)^agbc&urg oprettebe r)an et ^rfe#

J^ifpcL^omme for be flavifTe ^irfer og Bpqgebe^omfirfen

i fammc ^tab, ^vpri t}ai\ ligger éegravcHt .^an for*

More magazines by this user
Similar magazines