#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

74

^tt

ma{tt1^^ en græflP ^rtrtbfcffe, Bffatibt fig mcb flore ^tat^

te» 93?an gav ^^eop6ano i^ftcrretnin9 om htnbt^ (55e«

mofé éficBne. CO^cn ^en oir«|?e iTapitain tillob tncicn ot

fomme omtvorb uttn en tpDflP ^iflop oa ^e »piger, 6cd

fFu(&c bringe be lovcte € fatte* iHIebcné ©raterne vare

fpffelfatte me5 bi|Te.^o)l6ar^eber flprtebeCtto fg i Jpavet

for at tcbbz ftg tjeb fiti ^ærbiq^eb i at fvømme. ^el

tJilDe (^Jrcefcrne ^inbrc i)am btti, men blondt »pigerne

vare forf(c6tc txjb^z ^nti'ingf/ 6er fiffrcbe bercé ^ei«

fere ^(ugt. €^oa(el)eé unbfom Otto ^aren, men ^an«

@unb^eb var ferfl»^rret og ^ané 5}?ob fnofffet. . tto 3t)ic, fom fulgte 5am, var febt 980 og bz*

te 1002. Ogfaa ^an gjorbe aMTFillige ^og tit ^taliett

og Sflom, ^voc ftan lob f;cncctte ^refcentiué og ^ovc

So^an i6bt*

([>tto a^VOitUUhaå), fa'bet ben (Tore , jpcrtu^

«f S3apcrn , var izbi i .^cti)eim og en ^efcenbent af ^fr«

nulph, hvorfor f)an børte til bet garn e baperfTe ^uu5,

fom Otro btn i]\t 948 f)av6e berøvet J^erruabommet

SBapern for ot give bet til i5ertholb» ©et blev i klaret

1180 iQjen far

i ?>?flbbeirc af famme, efterot ^rcberif

^en rø^ffaTage^€ \:}dbz laget bet fra ipenri! 8øve, og fra

()am nebftammer bet enbnu i i^apern reajerenbe ^pt(le#

éuué* %zt 5an vcnbte tiibage til fit j^prflenbom var

Otto 'Pfaljgreve of Sapern og f)avbe ubmcrrfet fig veb jTti

Itapper^eb. »pna greberi! SSarbaroffaé før|ie $og tir

Staiien inbfoq Otto mcb 200 iDVanb en (teil ^lippc/

ter beffpttcbe Overgongen over etrd)veb ^Berona. 2»et

SDJflilonbfFe, io|Tona og olie be (Jgne, ^vor^en ^rebe«

ri! førte fine ^aaben, vor til for|TjcUige ^ibcr (éfneplab#

fen for l)an5 jjeltibebrifter, isreberif brugre r)am til for*

f?jellige vigtige '^Drr)anblinger, og, flpjønbt ^an flFilbte

SHegenéburg fom frie 9\ig6(tab, famt ^prolerlonbet fra

l^flpern blev Otto §am betfoc ei minbre troe» .^an ^»^^

More magazines by this user
Similar magazines