#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

iDtt 75

1183 09 cftcrfob fo iDøffrc 09 en cn&nu c( »oren ^9n,

Subm^, l>cc 5lc\) ()oné arving.

e|Ibbe(fen af be meej! Ui^mofrtebe geiftlige ^ærbig*

^eber, men, langt fra a( ^rgierrtg^eb, traabbe ^an

liaa jin ^ilbaaereife fra *Parié i ^tftercicnferorbenen i

SQiorimont i ^urgunb og blev mbcn fort Zib 'Hbbtb fot

fcette ^(ofler* ^er vilbc ^an ^ave ti(6ragt fit 5i\) i front

SHolig^cb ^vié ti f)ané ^abbrobcr, ^eifer Conrab 3be

i Zavn 1 1 37 f)a'ott faaet ^am til at mobtage 95irpebom»

ntct ^^rei;fingen, fom §an forc|!ob i tpve ?Iar, lige tii fiit

5Døb ben 22be ^tvt 11 58* ^^an ^or erhvervet ftg en

^æberlig S^ang hlanbt ^ibbefalberené t}^b^t .^iftorifer

»eb en afmitibelig ^ijlorie (fæbvonligt , men meb Uree

falbt ^rønnife; til klaret 1146 i otte Skøger, og \)e5

i^eifer ^rcberif i jieé ijijlorie i to 93øger. Cmenbfl?iønbt

^ané @tiil unbertiben fortjener 5)abet fom tvungen og

fun|tlct/ faa vifer bog ^toffeté 5ele QJc^anbling en meb

ben flore ^erbené £iv og ^irfen fortrolig ?02anb. ^ané

@lcegtffa6 meb ^eiferOufet jTaffebc ^am be grnnbige og

nøiagtigfle efterretninger og 5an er()oervcbe jig bin gor^

tjenefle , i)t(\t at inbrnffe intereffante ^ofumenter*

^ané, forbum ofte omtvivlebe, UpartijT^eb, gjør ^am

^øifl agtvffcbig ; ifcer f)ar [)an gobtgjort famme i ^tris

bigi)cbcrne mellem ^aven og ^eifercn, veb f)vilfen f)an,

fnpttct til bet. ene 'Parfie veb ftnc ^or^olb fom ©cifllig

og til btt anbet veb jtt @l«gt(la6/ vijl nof t^ayjbe en

^øift vantfelig Stilling* Jøvrigt var ftané^pnémaabe af

Jpiflorien fom et (lortSørgefpit, ber gaaer igjennem T^an«

^cle ^«rf, vift nof if!e munfeogtige ^romf)fbélaber, men

2)p6eø(l iHcfuUat, af &aii« egen Samilie^ ^egivcnfteb«?

More magazines by this user
Similar magazines