#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

w»éfT55e5 tjnf^farfatt I, atf)(in forfoMltibcrfrtctct føc

tsau f)avDc tilcn^c&raat fine €;tuMcr. S^an (jif rtf 2oiu

^on cjj (o& ftcj niangerc paa ®fucr(ai)fen, foi* at fortjene

fin Utiéerf)cl^nii^ , bocj utcu fDnbcrIigt JJdt). ^ati

i)aa6i'^e or qjerc mere 5i;!fc fom ^^caterbtater. 3 ^«'

ret 1675 6Ico i}a\\ farfle ^^ørgcfpif ?f'ci6labcé giPct; nat

Oe ^(af 6pm r)an frem me6 ^on (Earfo^^ ber 61cd optaqct

ttieb floir i5ifi>U\ Jpap.iS t^cntralffe ?(r6eiber j^affebe

5am 33£fjeiUi^a6 meb fibjlillif^? >D2«nb af ben jlore ^er#

t)eu &(unt): anbrc mtb @iev>en (the Earl) af ^Ujmonti),

en naturriq @4)n af (Tarl ben 2be^, bcr (Fafte^e f)am en

^rnfÆtrelfe fom hornet vcb be 1677 til ^fanbern 6e|t?mte

dropper« Otmai) fulgte (it Stecjimcnt/ men Pom fnavt i

jiii fflpi'^onttlige 5:roug ti(6oge til bonbon* »gifin V)eb6ff\)

flt fortjen« fin Unberl)olbnin() Pib fiiie 2fr6eibet for ^f)ea*

tret, bog fom [)fln ofte i goilvPgen&eb formebcffl '^D^angef

paa Cpmuntrinø og Ubfuæpjlfcr. ^an opcrfatte to

©tuffer C^iti'.é og ^crenice og ©capiné (Sfie(mflp^fer)

nf Sranf?/ oq i^rep to noe Qlragoebier: The orphan

(1680)09 Venice pressrved (1682), ()Pi[fe fibfte

()aue ^olbt jtg paa ^fueplatfen og grunbebc f)ané jjcebctr.

ibe ()øre til be bebjte/ ^'ngloenbcrncl nyere bramotiflPe

litteratur f)flr atoppifC/ o.a ubmærfi ftg faaPel i bet ©m^

mc fom i bet ^at^etijFe. ^ar Otmap blepen peb at gaae

benne ^ti, T^aPbe 5on Pifl nof lePeret mere Parige ^cer*

!er^ men ben i;ber(le 97i)b, f^poraf §att albrig funbc cc#

6eibe fig frem, gjorbe (Jnbc paa f)ané ^iP alerebe 1685«

€frer en alminbelig ufcbrebt ^ortorlling Par ^an ncer peO

at fulte i^jel/ ba f)an fif en ©uince til gor^ring; ^an

f jBbte (tg flrajr noget at fpife og (Tugcbe bet i faaban S^afi,

flt ^an qpalte jTg beri» 3"5&nfon tPiPler om benne 35eret«

ningé éanbf«rbigr)cb ; efter be af ^)ope.inbr)cntebc €f*

tcrretninger ti^bc t)an af en fc6er. ^^ané ^&b paf te pe(

5i)ccltagelfe, men ^ané ufabclige (l^avacUev ^aPbe 6erø*

vet f)am al offentlig Tii^telfe. S^céuben f)ar f)an, faape(

ifit£(p fomijTne ©frifter, viijl p^ fom en ffamlø$

©migrer af be 6tore»

More magazines by this user
Similar magazines