Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

77

Dens forholdsvis faa. sædvanlig formede, slanke Ribben og dens

tilsvarende ret lange Række Lendehvirvler ere utvivlsomt ogsaa

oprindelige Egenskaber: hos Seohalæna ere Ribbenene blevne ual-

mindelig mange, og Lendehvirvlemes Tal er indskrænket til et

Par Stykker, og Ribbenene, eller dog de Seste af dem. ere blevne

::aafaldende brede og have i paafaldende Grad mistet Forbindelsen

med Hvirvlerne, saa ar de ligge løse mellem Musklerne. Balæna

;r sikkert ogsaa i Haandens kone, brede Form den oprindeligste

Iste Finger er enten

More magazines by this user
Similar magazines