Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

[Balænidce.)

78

tigere Muskler, der blandt andet fremkalde højere Torntappe paa

Ryg- og Halehvirvler. Haanden er mere formet som Aareblad,

Fingrene ere tættere lagte sammen, og 3dje og 4de Finger kunne

faa Leddenes Tal forøget; 1ste Finger er helt forsvunden. Bag-

lemmets Skelet er mere indskrænket. Gabet er udformet paa sin

egen Maade; det er ikke, eller dog kun lidt, udbuet opefter, men

kun til Siderne og nedad ; særlig er Mundhulens Bund bleven i

hoj Grad udvidelig; Mellem- og Overkjæbe dække som et bredt,

mere eller mindre fladt Laag over den Sæk, som Mundhulens

Bund danner. — Lavere end de kjendte Balæniner staa Balænop-

terinerne i Halshvirvlernes Forhold: de beholde deres Frihed.

Blandt de kjendte Balænopteriner er Rhachionectes en af de

oprindeligste. Dens Næseben er endnu forholdsvis særdeles vel-

udviklet. Mellemkjæbens og Overkjæbens Brede fortil er ret ringe;

Prc. siipraorbilalis er forholdsvis svag og ikke stærkt fladtrykt

Hjernekassen er forholdsvis kun lidt sammenskudt, saa at der midt

paa dens Overside sees ikke lidt af Pandebenet; Suprcioccipitale

er ikke særlig stort eller fremadheldende; Underkjæbens Ledflade

paa Srjoania er ikke særlig langt udskudt nedad og tilbage og har

(set nedenfra) ikke helt dækket Pars luastoiden og ikke skudt

Kxocvipitale ret langt bagud; Ben-Ganen er forholdsvis ikke stærkt

forlænget bagtil ; Fæstet for Halsmusklerne paa Nakkebenets Grund-

Del er endnu knoldformet, og Basioccipitale er i det hele kun i

ringe Grad formet som Leje for Strubehoved og Svælg. Overfor

sine nulevende nærmeste Slægtninge staar Rhachionecies ogsaa

lavt i et Par andre Henseender: paa nogle af de forreste Ribben

findes endnu tydeligt Capitiiliini; den har ikke faaet Huden under

Mundhulens Bund lagt i Længdefolder; Rygfinne findes ikke; Haan-

den er forholdsvis kort. Tallet af Fingrenes Led kun lidt forøget.

Hoje Egenskaber har den maaske i sin ret svære Underkjæbe,

der minder lidt om Xeobahvnd. og i sit noget opadbuede Overansigt.

Den tertiære europæiske og vist ogsaa nordamerikanske P/e=

siocetus, der bedst kjendes efter Hjernekassen, ligner i høj Grad

Hhachione.ctes, men synes at afvige ved at have betydelig mere

indskrænket Næseben, ligesom de højere Balænopteriner.

Den ligeledes tertiære europæiske og vist amerikanske Ceto=

therium. der ogsaa nærmest kun kjendes efter Hjernekassen, er

en meget nær Slægtning af Plesiocelns, lidt højere staaende, med

;

More magazines by this user
Similar magazines