Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

{Balænidæ.)

80

A. Næsebenet forholdsvis veludviklet.

Rhachionectes.

B. Næsebenet indskrænket.

1

.

Fæstet for Halsmusklerne paa Nakkebenets Grund-

Del knoldformet.

a. Underkjæbens Ledflade paa Squaina ikke stærkt

skudt tilbage, ikke dækkende Pars mastoidea, set

nedenfra.

Plesiocetus.

b. Underkjæbens Ledflade paa S(jvama mere skudt

tilbage, dækkende Pars mastoidea.

Cetotherium.

2. Fæstet for Halsmusklerne paa Nakkebenets Grund-

Del sammentrykt.

a. Haanden ikke særlig forlænget. Skulderbladet med

Kam.

Balænoptera.

b. Haanden stærkt forlænget. Skulderbladet uden Kam.

Megaptera.

Sqvalodontidæ. Deres Udspring maa Sqvalodontiderne have

blandt de oprindeligste Balænider, der endnu havde Tænder for-

mede som hos Zeuglodonter, men i forhøjet Tal, og som endnu ikke

havde begyndt at faa Munden omdannet til Fangepose. Deres Af-

vigelser fra de oprindeligste Balænider skyldes især stærkere Tryk

af Vandet paa Hovedskallens Ansigt; vel sagtens have Sqvalodon-

tiderne fra første Færd været hurtigere Svømmere end Balæniderne.

Næsegangen er skudt meget længere tilbage, ikke alene ved Muskel-

Virkning, men vist især ved Indflydelse af Ansigtets Fedtpude, der

af Vandet pirres til Væxt og trykkes mod den. Næsebenet er fuld-

stændig vantrevet, nærmest knoldformet, og trykket ind i Pande-

benet i Hjernekassens Forvæg, ikke eller saa godt som ikke dæk-

kende over noget af Næsehulen ;

Sibenets Blade ere vist helt for-

trængte, og Lamina cribrosa er vist bleven en fast Benplade uden

eller næsten uden Huller; Næsemuskler, Luftsække fra Næse-

gangen, Snudens Fedtpude, kort sagt alt hvad der dækker Ansigtets

Skelet, er af Vandet presset ind mod Knoglerne og har formet

Oversiden af hele Ansigtet som sit Leje, især bagtil grubeformet

More magazines by this user
Similar magazines