Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

Sqvalodontidæ.)

82

relse, og 11, eller undertiden i Overkjæben 12, Kindtænder, af

hvilke de 4 — 5 Forreste have kegleformet Krone og enkelt eller

tvedelt Rod, og de 7 bageste have sammentrykt Krone med mere

eller mindre savtakket For- og Bagrand (eller Bagranden alene

takket) og to Rodder, en forreste og en bageste. At Kindtændernes

Tal oftest er 11, kunde tyde paa, at Forhøjelsen over det typiske

Tal 7 var sket ved, at 4 Mælkekindtænder vare optagne i Række

med de 7 blivende Tænder; noget afgjorende for eller imod denne

Tydning er ikke fremkommet; Tandskifte kjendes ikke. Er Tallet

over 11, maa en virkelig Forøgelse have fundet Sted. Ligesom

hos de oprindeligste af de højere Hvaler ere Kjæberne meget lang-

strakte, smalle; Mellemkjæbe og Overkjæbe ere ikke særlig sammen-

sluttede, og Mcsellinioidemn er ikke fortil forbenet; Underkjæbens

Sijniphijsis incnii er lang (Underkjæbens Grene kunne være sammen-

voxede); Ansigts-Gruben strækker sig ikke ret langt tilbage, og

Hjernekassen er forholdsvis kun lidt sammenskudt, Tindinggruben

er anselig, Prc. zygonuiticiis sfjuamæ stærk, Nakke- Ledknuden

fremstaaende.

Den tertiære europæiske TVeosqva/oc/on kjendes kun efter Stykker

af Kjæber. Den har faaet Tallet paa de savtakkede Kindtænder for-

højet til mindst 1 1 ; hvorledes Tandsættet ellers har været, vides ikke.

Den tertiære argentinske Prosqvalodon, kjendt efter de væsen-

ligste Dele af Hovedskallen, afviger fra S

More magazines by this user
Similar magazines