Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

{Delphinidæ.)

94

Eurhinodelphis, Argyrocetus.

B. Ansigtet forholdsvis kort, bredt og fladt.

Monodonles.

1. Adskillige Tænder findes i hver Kjæbe, ingen af dem

særlig forstørret.

Delphinapterus.

2. Næsten tandløs, en enkelt Tand i Overkjæben hos

Hannen en kæmpemæssig Stødtand.

Monodon.

II. Ringhvirvel og Taphvirvel sammenvoxede.

A. Ansigtets forreste Del, dannet mest af Mellemkjæbe og

Overkjæbe, lang og smal, ikke, eller neppe flad, nærmest

tagformet; særlig Mellemkjæben forholdsvis smal.

Delphini.

1. Tændernes Kroner ru; Underkjæbens Symphysis lang.

Steno.

2. Tændernes Kroner glatte; Underkjæbens Symphijsis

kort.

a. Ganen uden Furer.

Prodelphinus.

b. Ganen med Længdefure paa hver Side.

Delphinus.

B. Ansigtets forreste Del, dannet mest af Mellemkjæbe og

Overkjæbe, bliver forholdsvis kort, bred og flad; særlig

Mellemkjæben bred.

1. Ansigtet forholdsvis kun lidt forkortet.

Lagenorlnjnclu.

a. For-Ansigtet, Næbet, forholdsvis langt.

«. For-Ansigtet ikke helt fladtrykt. Med Rygfinne.

Tursiops.

/?. For-Ansigtet mere fladtrykt. Uden Rygfinne.

Tursio.

b. For-Ansigtet forholdsvis kortere.

Lagenorhynchus. i

2. Ansigtet stærkere forkortet.

'

a. Tændernes Kroner kegleformede, triade, tilspidsede.

Glohicipites.

u. Mellemkjæben ikke særlig bred forholdsvis.

More magazines by this user
Similar magazines