Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

Orca.

95

/9. Mellemkjæben mere eller mindre paafaldende

bred.

1. Luffen ikke eller neppe forlænget og tilspidset.

Orcella.

2. Luffen forlænget, tilspidset.

CC. Mellemkjæben ikke paafaldende bred forrest.

> Grampus«.

/i. Mellemkjæben stærkt udbredt forrest.

(1.) Næseboret ikke skudt særlig langt til-

bage. Tænderne ikke vantrevne. Luf-

fen ret kort.

Pseudorca.

(2.) Næseboret skudt ualmindelig langt til-

bage. Tænderne noget vantrevne. Luf-

fen meget lang.

Globiceps,

b. Tændernes Kroner tildels sammentrykte, bladformet

udbredte.

Phocænæ.

a. Ansigtet forholdsvis langt og smalt. Hjernekassen

forholdsvis lille.

Phocæna.

/9. Ansigtet forholdsvis kort og bredt. Hjernekassen

stor.

Neomeris.

Physeteridæ. Fra de oprindeligste Delphinider have Physeteri-

derne vist deres Udspring, fra Delphinider, hos hvem vel Ansigts-

Grubens Rand var saa udbredt, at den dækkede over Tindinggruben,

men som dog havde forholdsvis anselig og noget buet Prc. zygomaficiis

sqvamæ, som vel havde smaa kegledannede Tænder, men

dog med Minder om Udtakning af Kronens Rande, som havde vel-

udviklede Tænder i Mellemkjæbebenet, som havde den forreste

Del af Mesethmoideum fri, ikke overdækket af Mellemkjæbebenene,

som havde et frit, om end vanslægtet Taareben, som havde ind-

byrdes frie Halshvirvler, kun ret korte Tværtappe paa Brysthvirv-

lerne, og som havde veludviklet Capitulum paa alle Ribben, o.s.v.

More magazines by this user
Similar magazines