Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

\Physeteridæ.)

Xiphiini.

A. Tandsættet oprindeligt :

102

en

lang Række ret ensartede smaa

Tænder baade i Over- og Underkjæbe. Prc. zygomafi-

cns sqncmiæ velformet.

Argyrodelphini.

Argyrodelphis.

B. Tandsættet vanslægtet, de fleste Tænder forsvinde, en

eller to Tænder i hver Underkjæbe særlig udformede.

Prc. zygomaticus sqvamæ noget vanslægtet.

1. Ingen eller kun svag Længdekam paa Overkjæben

foran og over Øjehulen.

Xiphii.

a. Mellemkjæbebenene ikke eller neppe dannende en

skaalformet Fordybning omkring Næseborene,

u. Mellemkjæbebenene ikke dækkende Mesethnwideum

fortil.

Mesoplodon.

^. Mellemkjæbebenene fortil dækkende Mesethmoi-

deum, indbyrdes sammenstødende.

(I.) Ingen Grube-Dannelse omkring Næseborene.

Xiphirostrum.

(2.) Antydning af Grube-Dannelse omkring Næse-

borene.

Chonoxiphius.

b. Mellemkjæbebenene med opstaaende Yderrande dan-

nende en dyb Skaal omkring Næseborene.

Xiphius.

2. Stærk, opsvulmet Længdekam paa Overkjæben foran

og over Øjehulen.

Hyperoodontes.

«. Længdekammen paa Overkjæben forholdsvis svag.

Berardius .

/?. Længdekammen paa Overkjæben mægtig.

Hyperoodon.

IL Nakkevolden breder sig højt optaarnet tværs over hele Hjerne-

kassen, skydes langt tilbage bag Næseborene.

Physeterini.

A. Overkjæbens Tandsæt veludviklet.

More magazines by this user
Similar magazines